Evenimentul Zilei > Social > Guvernul a decis. Stimulentele de risc pentru Covid19, plătite din fonduri europene
Guvernul a decis. Stimulentele de risc pentru Covid19, plătite din fonduri europene

Guvernul a decis. Stimulentele de risc pentru Covid19, plătite din fonduri europene

Guvernul a decis să modifice ordonanța de guvern prin care personalul medical primește bonusuri, pentru activitatea lor în domeniuil Covid19.

Guvernul a decis că acest stimușent de risc spă fie acordat și medicilor de familie, asistenților medicali dar și angajaților din direcțiile sanitare, care fac teren și care intră în contact direct cu persoanele infectate. Este vorba despre celebrul stimulent de risc, acordat în 2020, prin HG 43/2020, personalului medical. În continuare acest stimulent de risc, în sumă de 2.500 de lei, brut, va fi plătit din fonduri europene.

Ordonanța de urgență aprobată de Guvern aduce după sine o serie de modificări esențiale, la actul adoptat în 2020. Pe listă au fost incluși și medicii de familie și personalul medico – auxiuliar și auxișiar sanitar, din cabinetele medicilor de familie. Prin noile prevederi, medicii de familie își pot transfera stimulentele de risc, din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de sănătate. În prezent, medicii de familie sau specialiștii nu sunt salariați, ci reprezentanții propriilor cabinete medicale, iar veniturile decontate de case sunt veniturile cabinetului medical.

„Totodată, documentul reglementează expres faptul că stimulentul de risc se acordă pentru perioadele în care a fost instituită starea de urgență, respectiv: un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020 – 14.04.2020 și un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020 – 14.05.2020”, se arată într-un comunicat oficial.

Pacientul suspect. Guvernul a decis!

Prin noua ordonanță aprobată se face referire pentru prima dată și la „pacientul suspect” dar și activitățile desfășurate de personalul implicat în activitatea de asistenţă medicală comunitară. Prin noțiunea de ”pacient suspect” se înțelege și persoana cu psimptome de Covid19 care se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru consultație medicală.

Plata stimulentului de risc a fost aprobată în 2020, prin OUG 43/2020.

”Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene”, se arată în respectivul act normativ. .