Pentru cele 29 de investiţii aprobate în cadrul PNI, până în prezent au fost depuse şi aprobate 3 cereri de finanţare, respectiv două din partea Complexului Energetic Oltenia şi una din partea OMV Petrom, dar nu a fost încheiat niciun contract.

"Pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, accelerarea modernizării producţiei naţionale de energie electrică şi realizarea Planului Naţional de Investiţii 2013-2020 (PNI) din cadrul Strategiei Energetice Naţionale, Guvernul a modificat, în şedinţa de astăzi, o anexă dintr-un act normativ referitor la finanţarea nerambursabilă a unor proiecte cuprinse în PNI. Este vorba despre Anexa nr. 5 la HG 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii. Prin decizia de astăzi, Guvernul deblochează schema de ajutor de stat pentru care producătorii de energie pot aplica în scopul finanţării nerambursabile, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a proiectelor de investiţii cuprinse în PNI, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România", menţionează sursa citată.

Potrivit Executivului, "această schemă de ajutor de stat nu a fost niciodată operaţionalizată, deşi PNI a fost aprobat în 2013, iar de la acel moment până în prezent, în cont s-au acumulat constant fonduri. Guvernul a notificat deja Comisia Europeană pentru a se asigura că nu îşi pierde dreptul de a utiliza fondurile existente".

Conform deciziei Guvernului, contractul-cadru de finanţare nerambursabilă dintre Ministerul Energiei şi producătorii de energie electrică ce realizează o investiţie cuprinsă în PNI a fost înlocuit cu 3 contracte-cadru de finanţare pentru fiecare tip de investiţie, respectiv: investiţii puse în funcţiune la momentul încheierii contractelor de finanţare, aflate în derulare la momentul încheierii contractelor de finanţare, investiţii noi.

Elementele care diferenţiază cele 3 tipuri de contracte sunt, în principal, durata contractului, perioada de realizare a investiţiei, perioada de timp pentru realizarea, facturarea şi plata către beneficiar a cheltuielilor eligibile, prefinanţarea, care vizează numai investiţiile noi, obligaţiile beneficiarului – din perspectiva clauzelor privind implementarea, raportarea, monitorizarea şi verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI.

Comisia Europeană a autorizat Aplicaţia României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră către producătorii de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a decis că nu există obiecţii legate de ajutorul de stat acordat în cadrul acestui sistem, arată Executivul.

"Producătorii de energie beneficiari ai acestor certificate achită contravaloarea lor într-un cont al Ministerului Energiei de la Trezoreria Municipiului Bucureşti, deschis pentru venituri din vânzarea certificatelor GES. La sfârşitul anului 2015, în contul menţionat disponibilul era de aproximativ 853.000.000 lei, reprezentând contravaloarea certificatelor vândute în perioada 2013-2015. Din aceşti bani, pot fi finanţate nerambursabil, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, proiectele de investiţii ale producătorilor de energie din sistemul energetic românesc cuprinse în PNI, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.

Prin măsura de astăzi a Guvernului se urmăreşte facilitarea încheierii de contracte de finanţare dintre Ministerul Energiei şi producătorii de energie din România cu investiţii cuprinse în PNI, ţinându-se cont de cazurile particulare ale tipurilor de investiţii, respectiv începute, în derulare şi noi", mai menţionează sursa citată.