"S-a confruntat cu o serie de complica?ii, care au necesitat transferul în sec?ia de terapie intensiv?, unde se afl? sub supraveghere, din cauza unei febre persistente", a declarat Jim McGrath.

George Herbert Walker Bush, în vârst? de 88 de ani, a fost internat, prima dat?, din cauza bron?itei la 7 noiembrie, pentru 12 zile. El a revenit la spital la 23 noiembrie din cauza unor complica?ii.

Purt?torul s?u de cuvânt a anun?at c? medicii sunt "prudent optimi?ti" ?i c? problemele de s?n?tate ale pre?edintelui Bush tat?l ar fi "sub control".

Fostul ?ef al statului, spitalizat la Houston (Texas), ?i-a petrecut Cr?ciunul cu so?ia sa, Barbara, ?i cu unul dintre fiii s?i, Neil. "Este con?tient ?i în stare s? fac? glume cu medicul s?u", a ad?ugat McGrath.

Republicanul George H. W. Bush a fost pre?edinte al Statelor Unite, în perioada 1989-1993, ?i a trimis în timpul mandatului s?u trupele americane în Irak, în cadrul primului r?zboi din Golf, dup? invadarea Kuweitului de c?tre Saddam Hussein.

El a mai ocupat func?iile de vicepre?edinte al SUA, director al CIA ?i senator în Congresul Statelor Unite. Fiul s?u George W. Bush a fost pre?edinte al SUA între 2001 ?i 2009, în timpul primului s?u mandat având loc atentatele teroriste de la 11 septembrie.