Acum șase ani, internshipul se afla doar la stadiul de idee în România, dar din 13 septembrie 2017 Guvernul a aprobat legea care reglementează derularea unui program menit să ajute atât internul, cât și angajatorul. Conform actului normativ, studenții pot participa la programe de internship plătite la firme private sau instituții publice, pe perioade de cel mult șase luni.

Legea Internshipului a venit de la studenți

Legea Internshipului a pornit ca o iniţiativă a Uniunii Studenţilor din România (USR) în 2013, menită să faciliteze trecerea de la școală la viața activă pentru tineri, oferindu-le oportunitatea unei experiențe practice în instituţiile private sau publice.

„Alături de Forumul Tinerilor din România și de Federația VOLUM am reușit să obținem o victorie legislativă pentru toți studenții din România. Proiectul de Lege privind Internshipul a primit votul final favorabil al Parlamentului și din data de 18 august 2018 a început să-și producă efectele. Astfel, participanții la programele de Internship își pot consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă. De asemenea, ei pot dobândi experienţă și vechime în specialitate, după caz. Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizație lunară netă de internship, din partea organizației gazdă. Aceasta va fi cel puțin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată”, a explicat pentru EVZ, George Uzun, președintele USR.

Certificatul de internship

În baza unui contract de internship, programul internului este de șase ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de cinci zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship. Internul primește, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului, organizația gazdă are obligația asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat și a plății contribuției aferente.

„Persoanele juridice care în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei per angajat, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acordarea primei de promovare a angajării se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație”, spune George Uzun.

 După 5 ani de negocieri

„Noi vedem acest proces ca pe o relație câștig-câștig, atât în ceea ce privește companiile, cât și în ceea ce privește tinerii din România, pentru că aceștia au ocazia să experimenteze și să pună în practică lucrurile studiate pe băncile facultății. Totodată, investiția companiilor în tineri nu este în zadar pentru că prin prisma acestor programe ei își pregătesc viitorul personal, ajungând să aibă angajați mai pregătiți și mai familiarizați cu cultura lor organizațională. Astăzi, programele de internship sunt tot mai des promovate în rândul tinerilor, fie pe platformele de recrutare, fie prin intermediul unor târguri de joburi. Pentru noi este o satisfacție că după 5 ani de consultări și negocieri, am reușit să obținem acest mecanism care vine în sprijinul studenților, iar munca generațiilor de voluntari ai Uniunii Studenților din România a fost validată”, conchide liderul studenților.

 

Model scrisoare intenție

[data]

Stimate Domnule/Stimată Doamnă, Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a aplica la un anunț pentru postul de Intern în departamentul ………… al companiei dumneavoastră. Sunt interesat/ă de modul de lucru din acest departament, doresc să mă implic pe termen lung în activitățile de PR și să îmi dezvolt competențele profesionale. Beneficiez de experiență în ………., pe care am acumulat-o pe parcursul activităților de voluntar din ultimii ani din cadrul …….., dar și de pregătire universitară în curs de finalizare, dupa cum rezultă din CV-ul atașat. Consider că noțiunile de ………………., precum și nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze, dezvoltate în cadrul cursurilor de limbă organizate ……….., mă recomandă pentru un loc în echipa dumneavoastră. Documentându-mă asupra activităților derulate de compania dumneavoastră, am constatat cu satisfacție că profilul și orientarea acesteia corespund pe deplin aspirațiilor mele din plan profesional. Vă rog să luați în considerare CV-ul meu pentru obținerea unui internship. Vă stau la dispoziție pentru următoarele etape ale procesului de recrutare.

Vă mulțumesc,

Nume și prenume

Date de contact

 

Programe de Intership

  • Camera Deputaților – 01-31 august – înscrierea candidaților – 02-13 septembrie – evaluarea conținutului formularelor de candidatură – 16-27 septembrie – intervievarea candidaților – 30 septembrie – publicarea listei candidaţilor admişi şi pregătirea începerii programului – 01-07 octombrie – semnarea contractelor de internship şi participarea la instructajele obligatorii 14 octombrie – 12 decembrie – desfăşurarea programului de internship

Departamentele unde se poate face intership la Camera Deputaților

  • Cabinet Secretar general ● Departamentul secretariatului tehnic ● Direcția procedură legislativă, sinteze și evaluări ● Direcția pentru promovarea activității parlamentare ● Departamentul de studii parlamentare și politici UE ● Direcția afaceri interne ● Comisia pentru industrii și servicii ● Comisia pentru muncă și protecție socială ● Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ● Comisia pentru politică externă ● Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați ● Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării ● Comisia pentru afaceri europene