Astfel, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat ieri că permite şi firmelor să acceseze Spaţiul Privat Virtual (SPV), astfel încât să primească de la autorităţile fiscale şi să transmită acestora, documente fiscale în format electronic.

Prin SPV se pot comunica, automat, următoarele categorii de documente: actele administrative fiscale (decizii de impunere, obligaţii de plată accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, etc.), actele de executare (somaţii) şi alte acte emise de MFP – ANAF în executarea legii, cum ar fi: notificări, înştiinţări, aviz de inspecţie fiscală etc.

De asemenea, la cererea solicitantului, se pot transmite prin serviciul menţionat documentele sau alte acte emise de MFP – ANAF, precum certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit, certificatul de cazier fiscal şi altele asemenea.

De asemenea, se pot trimite către ANAF cereri de informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, de pildă contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori. Serviciile de comunicare prin SPV sunt gratuite şi disponibile 24 de ore din 24.