„În corelație cu atribuțiile și complexitatea lucrărilor de la nivelul MFP, ANAF, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, ANAP, pe de o parte, și riscurile care pot interveni în lipsa unei salarizări corespunzătoare a acestora, pe de altă parte, prin Ordonanța de urgență nr. 47/ 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare s-a instituit acordarea personalului a unei majorări salariale”, scrie in comunicat.

Informația privind majorarea de salarii de la Finanțe, pe care autoritățile nu au făcut-o publică până acum, au apărut în publicația profit.ro potrivit căreia creșterea este de peste 50%.

Potrivit MFP, activitățile complexe din instituțiile menționate precum și imperativul asigurării unei stabilități a personalului specializat din cadrul acestora justifică acordarea unei majorări salariale.

Prin această majorare salarială, personalul vizat ar ajunge la același nivel de venituri ca personalul din Ministerul Fondurilor Europene, care derulează o activitate de complexitate similară.