Evenimentul Zilei > Economie > Fermierii trebuie să se grăbească. Până când se depun cererile pentru subvenții
Fermierii trebuie să se grăbească. Până când se depun cererile pentru subvenții

Fermierii trebuie să se grăbească. Până când se depun cererile pentru subvenții

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a făcut un anunț extrem de important pentru crescătorii de animale. Cei care doresc ajutor de la stat pentru serviciile prestate în luna decembrie ar trebui să se grăbească, deoarece cererile de plată se pot depune până la finalul acestei luni.

Crescătorii de animale pot depune cererile pentru ajutorul de stat aferent serviciilor prestate în luna decembrie 2021 până la finalul lunii ianuarie, anunță Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Potrivit informațiilor emise joi, cererile se depun la sediile centrelor APIA unde a fost depusă cererea inițială anuală. Fermierii mai au o variantă, dacă nu doresc să meargă să stea la rând la ghișee. Cererile pentru ajutorul de stat se pot transmite de către crescătorii de animale și prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc).

Ce documente trebuie să însoțească cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei:

a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ;

b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;

c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant;

d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;

e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz;

f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul.

Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu originalul”, însușite prin semnătura solicitantului și vor sta la baza verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare, mai precizează APIA.