Evenimentul Zilei > Actualitate > Exist?! Dezv?luiri despre ADEV?RA?II OAMENI ÎN NEGRU | VIDEO
Exist?! Dezv?luiri despre ADEV?RA?II OAMENI ÎN NEGRU | VIDEO

Exist?! Dezv?luiri despre ADEV?RA?II OAMENI ÎN NEGRU | VIDEO

Nu este vorba despre binecunoscuta serie “Men in Black”, ?i în niciun caz despre personajele întruchipate de Tommy Lee Jones ?i Will Smith, care “îmbrac?” rolurile unor justi?iari galactici excentrici, în stilate costume negre.

Adev?rul din spatele Oamenilor în Negru, conform unor dezv?luiri ap?rute în presa american? ?i nu numai, este mai îngrijor?tor decât s-ar putea crede. Conform presei americane, exist? m?rturii conform c?rora de-a lungul timpului “au fost semnalate dese întâlniri cu b?rba?i înfrico??tori, îmbr?ca?i în costume negre, despre care se presupune c? ar apar?ine unei organiza?ii oculte, cu un program secret”.
Ace?ti agen?i misterio?i ar apar?ine, de fapt, unei agen?ii foarte reale care s-a infiltrat ?i continu? s? se infiltreze peste tot în lume. Întâlniri ale martorilor oculari cu ace?ti agen?i au înregistrate înc? de acum 50 de ani, Oamenii în Negru fiind implica?i, se pare, în fenomenele OZN, implicit Roswell, Zona 51 sau cercurile din lanurile de recolte.
Cu ce se ocup?
Pove?tile din toat? lumea despre Oamenii în Negru prezint? o oarecare uniformitate, ?i dateaz? aproape din 1947, atunci când un pilot pe nume Kenneth Arnold a observat un grup de discuri metalice asupra Muntelui Rainier din Washington. Aproape imediat dup? acest episod a urmat "Incidentul din Insula Maury", în cadrul c?ruia un b?rbat pe nume Harold Dahl pretindea c? a v?zut obiecte sferice zburatoare, dintre care unul a descarcat o materie metalic? pe câinele s?u! Dahl sus?inea c? a fost apoi abordat de un str?in în costum negru, iar acesta l-a avertizat s? p?streze t?cerea. Incidentul a fost mai târziu raportat drept “o f?c?tur?”.
Cele mai multe m?rturii ale existen?ei Oamenilor în Negru au fost documentate în perioada anilor ’60-’70, atunci când scepticismul ?i paranoia erau puternic alimentate de r?zboiul din Vietnam ?i de amenin?area nuclear?. Astfel, într-o perioad? a R?zboiului Rece, a asasinatelor ?i a proiectelor de tip Watergate, au ap?rut teorii ale conspira?iei care sunt analizate ?i în zilele noastre. Din anii 90 ?i pân? în prezent, agen?ia secret? a ap?rut în aten?ia opiniei publice drept Oficiu al Cercetarii ?i Investiga?iilor ?tiin?ifice.
Aceast? organiza?ie conduce cercet?ri ?tiin?ifice ?i experimente în domeniul ?tiin?ei. În plus, agen?ia este singura de acest fel din lume cu o a?a numit? "Divizie Fenomenologic?" care se ocup? în exclusivitate cu paranormalul, supranaturalul, anomaliile ?i fenomenele metafizice. Investigheaz?, de asemenea, fiecare tip de fenomen posibil, de la întâlnirile cu extratere?tri ?i fenomenele supranaturale, pân? la criptozoologie ?i anomalii.
Una dintre cele mai interesante ?i mai detaliate descrieri ale unui Om în Negru este cea din 1976, ?i îi apar?ine doctorului Herbert Hopkins, un psihiatru stabilit în Maine. Doctorul nu a mai avut trecut tangen?e cu acest domeniu, cu excep?ia faptului c? trata un tân?r care pretindea c? a fost r?pit de extratere?tri.
Sunt printre noi
Iat? un extras din relat?rile lui Hopkins: “Eram singur în cas?. Telefonul a sunat ?i vocea de la cel?lalt cap?t al firului s-a identificat ca fiind un membru al organiza?iei de cercetare OZN din New Jersey. Am fost de acord s? vorbesc cu el despre cazul r?pirii. A spus c? va ajunge imediat la mine acas?. Am l?sat telefonul în furc? ?i m-am dus pe hol s? aprind lumina, când l-am v?zut pe b?rbat c? urca sc?rile spre u?a casei mele
. Dac? s-ar fi aflat fie ?i peste strad? sau chiar la vecini, nu ar fi putut ajunge atât de repede. Hainele lui m-au surprins pu?in. Purta un costum negru bine croit, pantofi negri, ?osete negre ?i o cravat? neagr?. Totul completat de o p?l?rie neagr?. M-am gândit, în sinea mea, c? acel om ar?ta ca un antreprenor de pompe funebre.
Ne-am a?ezat ?i am constatat c? individul era complet chel, nu avea gene sau sprâncene iar pielea lui era de un alb caracteristic persoanelor decedate. Avea un nas foarte mic care îi cobora pân? foarte aproape de buza superioar?. Avea buzele de un ro?u aprins ?i ar?ta ca un manechin de plastic dintr-o vitrin?.
Vorbea limba englez? f?r? gre?eal? ?i f?r? accent, complet neutru, a?a cum s-ar auzi de la o ma?in? care ar putea s? vorbeasc?. Purta m?nu?i care p?reau a fi dintr- un velur cenu?iu. ?i-a frecat buzele cu una dintre ele, iar atunci când ?i-a coborât mâna, partea din spate a m?nu?ii se înro?ise.
Mi-am spus atunci c? e dat cu ruj. Apoi am putut vedea c? gura sa era perfect dreapt?, nu avea ceea ce noi numim buze, a?a c? rujul se afla acolo ca un fel de p?c?leal?. P?rea c? poate citi gândurile. Mi-a spus c? am dou? monede în buzunarul stâng, ceea ce era adev?rat. Mi-a cerut s? ?in între degete una dintre monede ?i a f?cut-o s? dispar? într-o str?lucitoare lumin? alb?struie. Nu am sim?it absolut nimic, eram fascinat.
Am devenit pu?in nelini?ti?i, atunci când mi-a ordonat s? distrug înregistr?rile ?i orice alte lucruri rela?ionate cu OZN-urile. Mi-a spus c? dac? nu voi face acest lucru, voi avea aceea?i soart? ca Barney Hill, un cunoscut care murise în circumstan?e misterioase. Cred sincer c? acest individ era de pe o alt? planet?. Nu cred c? este un invadator, dar simt c? el ?i al?ii asemenea lui sunt printre noi ?i sunt foarte activi"…
?tergerea urmelor
Unii martori oculari îi descriu ca fiind oameni cu înf??i??ri exotice. Au un aspect oriental sau indian ?i pielea foarte întunecat?. Ochii le sunt de obicei descri?i ca fiind oblici sau bulbuca?i, precum ai celor care sufer? de hipertiroidie. Nasul ?i b?rbia sunt deseori ascu?ite, iar pome?ii foarte ridica?i.
De?i unii sunt înal?i ?i slabi, cu degete nefiresc de lungi, al?ii sunt scunzi ?i robu?ti, în timp ce unii dintre ei nu au unghii. ?i mai stranie este comportarea care li se atribuie: când tulbur?tor de extravagant?, când complet stangace. În unele relat?ri, ei nu î?i mi?c? buzele când comunic?, sugerând calit??i telepatice, în timp ce în alte întâlniri (precum cea sus men?ionat?), vorbesc ca ni?te ma?ini.
Potrivit speciali?tilor, unele relat?ri au fost permise martorilor pentru ca ace?tia s? se discrediteze ?i s? devin? greu de crezut. Potrivit celor care au cercetat diverse arhive, plus documente desecretizate, concluzia este c? sarcina Oamenilor în Negru este de a ?terge urmele unor evenimente paranormale, de a controla situa?ia ?i informa?iile.
CITI?I ?I:

  • CÂ?TIG?TOAREA VOCII ROMÂNIEI ESTE JULIE MAYAYA. Brenciu a izbucnit în lacrimi | VIDEO
  • Am fost adu?i DIN COSMOS? | VIDEO
  • PROIECT secret. FARFURIA ZBUR?TOARE construit? pe P?mânt | VIDEO
  • CRANII cu aspect EXTRATERESTRU incredibil au fost descoperite într-un cimitir vechi de 1000 de ani | VIDEO

CITI?I ?I TOP 3 RECOMAND?RI EVZ.RO:

  • CONCURS. Topurile anului politic 2012
  • Povestea lui MAXIM. „De?tep?ii” de la FRF l-au declarat REBUT la 14 ani! La 22 de ani, i se CERE s? SALVEZE NA?IONALA!
  • Nae L?z?rescu ?i Vasile Muraru, doi actori de comedie care joac? de 30 de ani împreun?: „Am avut doar dou? vedete: Dan Sp?taru ?i Ion Dol?nescu”4392 vizualiz?ri
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VYFZwKmcRZo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>