De cinci ani, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) face cadastru fără nici un fel de costuri pentru cetăţeni. Până în 2023, fiecare centimetru de pământ din România ar trebui să aibă acte. Însă, doar aproape 39% dintre proprietăți sunt înregistrate oficial.

Măsurarea proprietăților din întreaga țară este un proiect estimat la peste 1,2 miliarde de euro, o parte din sumă provenind din fonduri europene.

Ce trebuie să facă populația ca să beneficieze gratuit de acte de cadastru pe baza cărora poate accesa fonduri europene sau guvernamentale, poate vinde sau lua împrumuturi bancare ori pot să dezvolte o afacere a explicat, pentru EVZ, șeful de la Cadastru, Laurențiu Alexandru Blaga, preşedinte – director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

 

EVZ : ANCPI a început, din 2015, un program important, cadastrarea României. Care este situaţia în acest moment? Cât din suprafaţa ţării are acte?

Laurențiu Alexandru Blaga: Prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) numărul imobilelor înregistrate, gratuit pentru cetăţeni, a fost în creştere de la an la an. Prin PNCCF au fost eliberate, până în acest moment, aproximativ 2.900.000 de cărţi funciare. Însă, peste 15.400.000 de proprietăţi din România au acte, ceea ce reprezintă aproximativ 39% din 40.000.000, numărul total estimat de imobile, la nivel național. Cifra nu este foarte mare dar am făcut paşi importanţi pentru grăbirea înregistrării tuturor imobilelor. Ne bucurăm de susţinerea şi de soluţiile pe care le-am găsit împreună cu organizaţiile profesionale din domeniu, cu primarii şi cu toţi cei care sunt implicaţi în acest proiect important pentru statul român.

EVZ: Care ar fi aceste soluţii care ar putea grăbi cadastrarea României?

Laurențiu Alexandru Blaga:  Am aprobat, recent, finanţarea, din veniturile proprii, pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor aparținând Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Aşadar, una dintre deciziile recente este susținerea procesului de cadastrare a Deltei Dunării, proiect care va fi finalizat până în 2023. Suprafaţa care urmează să fie înregistrată este de peste 173 de mii de hectare, valoarea finanțării fiind de aproape 28 de milioane de lei cu TVA.

Modificarea legislației, în sensul simplificării procedurilor și reducerii termenelor de prestare a serviciilor, a fost absolut necesară și a reprezentat primul pas pe care l-am făcut în cadrul acestui proces. Drept urmare, ANCPI a creat cadrul legal pentru digitalizarea serviciilor pe care le oferă. Recent, Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare. Aceasta reglementează modul în care cererile de înscriere, recepție sau avizare pot fi depuse online, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară. De asemenea, conform acestei ordonanțe, persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, notarii, executorii judecătorești și experții judiciari pot înregistra trimite online, în sistemul intergrat de cadastru și carte funciară cererile de soluționare.

O altă măsură pe care am luat-o recent este simplificarea modalității de înscriere a imobilelor în evidenţele de cadastru şi carte funciară. În acest scop, am modificat Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014. Printre cele mai importante schimbări se numără eliminarea obligației de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară, dar și reintroducerea referatului de completare care va cuprinde solicitările inspectorului de specialitate și/sau pe cele ale registratorului de carte funciară. De asemenea, semnarea procesului-verbal de vecinătate nu mai este necesară decât în anumite situații.

La capitolul „măsuri” putem nota şi propunerea de modificare a Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI și instituțiile subordonate, prin care intenţionăm să acordăm unele facilităţi autorităţilor locale. Concret, am propus scutirea de la plata înregistrării imobilelor aparţinând primăriilor.

EVZ: Aţi anunţat, recent, cadastrarea integral, cu fonduri europene, a unei comune din judeţul Dolj. Au mai fost cadastrate şi altele cu fonduri europene?

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE