Această decizie nu a fost comunicată la nivel public.

„Organizaţia Judeţeană Iaşi a PSD a primit în data de 26.02.2018 comunicările hotărârilor Comitetului Executiv Naţional a PSD, întrunit în data de 14.02.2018, în ceea ce priveşte sancţiunile de excludere din partid aplicate domnilor Mihai Chirica, Gabriel Vasile Harabagiu şi Sorin Avram Iacoban.

Astfel, domnii Mihai Chirica, Vasile Gabriel Harabagiu şi Sorin Avram Iacoban îşi pierd calitatea de membri ai Partidului Social Democrat, ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere din partid. 

Reamintim faptul că aceste hotărâri au fost luate în urma raportului întocmit de Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj din cadrul PSD Iaşi şi a hotărârii Biroului Permanent Judeţean a PSD Iaşi.

Domnii Mihai Chirica, Gabriel Vasile Harabagiu şi Sorin Avram Iacoban au fost sancţionaţi conform prevederilor Statutului PSD şi al Codului de Etică şi Conduită în vigoare, în sensul că: nu au respectat Statutul PSD, Codul de Etică şi Conduită şi Programul Politic de Guvernare; nu au acţionat pentru realizarea obiectivelor şi Programului politic al partidului; nu au contribuit la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadru organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului, nu au asigurat aplicarea şi respectarea acestora; au exprimat în mod public, în numele partidului, păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale; au încălcat disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii de partid; nu au militat pentru păstrarea şi întărirea unitatii partidului; au adus daune imaginii si prestigiului partidului.

Aceste hotărâri au fost comunicate domnilor Mihai Chirica, Gabriel Vasile Harabagiu şi Sorin Avram Iacoban şi produc efecte depline”, a anunțat PSD Iași.