Evenimentul Zilei > Actualitate > EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Subiectele la Limba şi literatura română
EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Subiectele la Limba şi literatura română

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Subiectele la Limba şi literatura română

Absolvenţii clasei a VIII-a au susţinut prima probă de la Evaluarea Naţională, la Limba şi literatura română. Aceştia au avut de rezolvat două subiecte cu mai multe cerinţe, notate în total cu 78 de puncte, zece puncte fiind acordate din oficiu iar alte 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări.

La primul subiect, notat în total cu 42 de puncte, elevii au primit un fragment din "Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos", text cules de Petre Ispirescu, legat de care au avut de îndeplinit cinci cerinţe: să noteze câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor "frumoasă", "bucurie", "venea" (6 puncte); să explice rolul cratimei în secvenţa "încât p-aci era" (6 puncte); să transcrie două cuvinte sau grupuri de cuvinte din text care se referă la timpul acţiunii (6 puncte); să formuleze două idei principale/secundare din textul dat (6 puncte); să prezinte în 30-50 de cuvinte semnificaţia secvenţei "Atunci îi mai veni nima la loc şi se mulţumi a aştepta până a doua zi. În ziua următoare, ia merele de unde nu-s. S-a supărat împăratul, nevoie mare, şi porunci ca paznici să se puie să prinză pe hoţi. Dară aşi! unde e pomana aia! (6 puncte).

Tot la primul subiect, elevii au avut de redactat o compunere de 150-250 de cuvinte în care să motiveze apartenenţa la specie a basmului popular "Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos". Pentru rezolvarea corectă a acestei cerinţe au fost acordate 12 puncte.

La subiectul al doilea, notat cu 36 de puncte, elevii au primit un text dintr-un articol publicat în presă, cu titul "Este ziua iei româneşti: piesa vestimentară care nu se demodează niciodată", scris de Oana Antonescu, şi au avut de rezolvat două subpuncte.

La subpunctul A, elevii au avut de rezolvat mai multe cerinţe, dintre care într-una se cerea formularea câte unui enunţ în care să fie precizate data la care se sărbătoreşte Ziua Universală a Iei şi numele tabloului pictat de Constantin Daniel Rosenthal. De asemenea, elevii trebuiau: să scrie numele autoarei şi titlul articolului din care a fost extras fragmentul dat; să menţioneze ce parte de vorbire sunt cuvintele din text "românească", "în", "garderoba"; să precizează funcţia sintactică a cuvintelor "patru" şi "ia";  să transcrie propoziţia principală şi cea subordonată din fragmentul "Ia poate fi purtată în orice sezon, pentru că niciodată nu va fi demodată", precizând felul subordonatei; să construiască o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată completivă indirectă, introdusă prin pronumele relativ "care". Fiecare cerinţă a fost notată cu 4 puncte.

La subpunctul B, elevii au avut de redactat, în 80-150 de cuvinte, o naraţiune în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare. Pentru rezolvarea corectă a acestei cerinţe, elevii pot primi 12 puncte.

Evaluarea Naţională continuă marţi cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă, iar miercuri va avea loc ultimul test, la Matematică. Rezultatele vor fi afişate vineri, până la ora 16.00, şi în aceeaşi zi pot fi depuse contestaţiile. Rezultatele finale vor fi făcute publice în 30 iunie.

La probele de la Evaluarea Naţională sunt aşteptaţi să se prezinte aproximativ 180.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a.

La examenele de la Evaluarea Naţională din iunie 2014, 71,12% la sută dintre participanţi au obţinut medii peste 5, faţă de 75,91% în 2013. Dintre cei 165.188 de candidaţi înscrişi atunci, la Evaluarea Naţională au participat 159.953 (96,8%).

Rezultatele vor fi afişate AICI.