Evenimentul Zilei > Actualitate > Erorile din manualul de Istorie de clasa a VI-a
Erorile din manualul de Istorie de clasa a VI-a

Erorile din manualul de Istorie de clasa a VI-a

Manualul de Istorie de clasa a VI-a publicat de Editur a Didactică și Pedagogică conţine patru abateri de la programa șc olară, deficienţe de calibrare și selecţie a informaţiei, erori factuale, deficienţe de terminologie, inadecvări ale materialelor didactice și ale activităţilor de în văţare, precum și un număr prea mare de greșeli lingvistice, de scriere și de tehnoredactare.

„Erori au fost semnalate nu doar la manualul de Istorie, ci și la manualele de la alte discipline (deocamdată manualele de Geografie, Biologie și Matematică, dar lista este deschisă); această constatare la îndemâna oricăruia dintre noi umple de ridicol pe aceia care încearcă să ne convingă că în cazul fiecărui manual este vorba de un caz special, izolat, singular și că răspunderea revine doar autorilor de manuale. Nu se pune problema de a exonera pe autorii de manuale care au greșit, uneori flagrant”, se arată întrun comunicat al Societatății de Știinţe Istorice din România, în c are se precizează că, „pe baza informaţiilor disponibile la această dată, nu se poate aprecia care dintre aceste «neajunsuri» au fost det erminate de aut oarea manualului sau de Editura Didactică și P edagogică.