Competiția puternică pentru activitatea de gestiune a deșeurilor este o dovadă certă că, atât autoritățile locale, dar mai ales mediul privat s-au maturizat și se manifestă responsabil față de mediul înconjurător, față de sănătatea publică, față de peisajul urban, dezvoltând soluții eficiente și din punct de vedere economic. Soluția Eco Sud pentru Bacău a întrunit toți acești parametri de dezvoltare și creștere a calității vieții iar de astăzi ne angajăm, prin semnarea contractului de delegare al Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, să respectăm și să menținem standardele de performanță care ne-au consacrat în ultimii 20 de ani de activitate,

a declarat Roxana Manea, directorul general adjunct al companiei Eco Sud SA.

 

Compania a devenit, începând din luna aprilie 2018, principalul furnizor de materie primă în industria de reciclare din România.

 

Prin semnarea contractului cu ADIS Bacău, Eco Sud își consolidează poziția de lider de piață în domeniul gestiunii deșeurilor, aducând standarde de calitate în acest domeniu și în zona geografică Moldova. Cu un portofoliu de cinci Centre de Management Integrat al Deșeurilor (Bacău, Dolj, Teleorman, Ilfov, Giurgiu) Grupul Eco Sud SA contribuie eficient la atingerea standardelor de creștere a calității vieții în România.

 

Extinderea activității Eco Sud SA și în regiunea Moldova înseamnă o creștere de 35% a cifrei de afaceri a companiei și o majorare a cotei de piață de la 13 la 19%.

 

„Soluția Eco Sud în domeniul gestiunii deșeurilor din județul Bacău înseamnă eficiență economică, sănătate publică, responsabilitate și profesionalism în operarea instalațiilor puse la dispoziție” a declarat, directorul general adjunct al companiei Eco Sud SA, Roxana Manea.

 

SMID Bacău – care este gestionat de Grupul Eco Sud SA începând din 16 aprilie 2018 – este constituit din Depozitul Conform Bacău (celulele 2-4) și instalațiile sale conexe, instațiile de sortare de la Bacău, Onești și Moinești, cele de compostare de la Bacău și Onești și stațiile de transfer de la Onești, Găiceana și Berești-Tazlău. Acest sistem deservește un număr de 93 de orașe și comune din județul Bacau, însumând în totalitate aproximativ 705.000 de locuitori.

 

Eco Sud va asigura pentru toți locuitorii județului, servicii de depozitare, tratare și eliminare a deșeurilor menajere, dar și servicii de compostare și reciclare, în conformitate cu directivele europene și normele legislative naționale.

 

ECO SUD tratează deșeurile ca materie primă, nu ca gunoi

 

Obiectivul declarat al Eco Sud SA este pentru sortarea și reciclarea deșeurilor, având astfel capacitatea de a genera permanent resurse necesare vieții, protejând în același timp mediul înconjurător. Eco Sud tratează deșeul ca materie primă, nu ca gunoi.

 

Suntem conștienți de situația alarmantă în privința resurselor naturale. Viitorul nu se poate clădi pe modelul „luăm – producem – aruncăm”. Pentru a asigura o creștere economică durabilă, trebuie să utilizăm resursele într-un mod inteligent și durabil. Grupul Eco Sud a fost printre primele firme private din domeniu care a ales să aducă un aport substanțial la protejarea mediului înconjurător și a ales să implementeze conceptul de economie circulară – zero deșeuri. Astfel, valoarea produselor și a materialelor este menținută cât mai mult posibil, deșeurile sunt reduse la minim, iar resursele nu părăsesc fluxul economic. Avem tehnologie, avem expertiza și, mai mult, avem determinarea pentru a gestiona eficient deșeurile astfel încât acestea să se transforme în resursă”,

a precizat directorul Eco Sud SA.

 

Acest tip de management al deșeurilor, corelat cu atitudinea pozitivă a autorităților locale din județul Bacău față de măsurile de colectare selectivă înseamnă beneficii pentru mediu, sănătatea publică, inclusiv de natură financiară pentru autorități și populație deopotrivă.

 

Colectarea selectivă a deșeurilor de la populație înseamnă transformarea în venit, în loc de o cheltuială pentru autoritățile publice a acestui tip de activitate. Deșeurile – colectate separat – reprezintă o resursă importantă de materie primă pentru industria de reciclare, produsele rezultate urmând să fie reintroduse în consum. Grupul Eco Sud își concentrează activitatea prezentă și mai ales cea viitoare către acest tip de soluții, adică gestionarea deșeurilor ca fiind o resursă, nicidecum gunoi,

a explicat directorul general Eco Sud SA.

Grupul Eco Sud va implementa, în viitorul apropiat, o infrastructură modernă de selectare a deșeurilor cu ajutorul căreia gradul de recuperare a materiei prime pentru industria de reciclare va crește cu 25 %. „Este o măsură care aduce soluții pe trei direcții: protecție a mediului, atingerea obiectivelor de țară și performanță economică”, a mai spus Roxana Manea.

Reutilizarea materiei prime din deșeuri aduce un aport considerabil industriei prelucrătoare a metalului, metalelor neferoase (aluminiu), plastic, hârtie/carton sau sticlă. De asemenea, tratarea deșeurilor biodegradabile înseamnă resurse pentru producerea de energie termică, energie eletrică, combustibil lichid și gazos.

ECO SUD SA – 20 de ani de experiență în gestiunea deșeurilor

Eco Sud SA este cel mai important furnizor de soluții integrate de mediu destinate depozitării și eliminării deșeurilor menajere solide urbane și a deșeurilor industriale.  Obiectivul companiei este acela de a crea parteneriate stabile cu rețeaua de clienți și comunitățile în cadrul cărora își desfășoară activitatea, pentru o gestiune eficientă a serviciilor și pentru a promova o reducere progresivă a cantităților de deșeuri generate, de la colectare până la depozitarea finală. Prin acest proces Eco Sud SA recuperează resurse valoroase și necesare calității vieții.

Compania este licențiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.

Poziția de lider a Eco Sud este dată de profesionalismul echipei noastre, de dedicarea totală a acestora în proiectele derulate, de soluțiile inovative pe care le oferim, de satisfacția comunităților în care ne desfășuram activitatea, de spiritul rezistent, de alegerea întotdeauna a drumului drept și de munca responsabilă a tuturor angajaților noștri din ultimii 20 de ani. Acestea sunt valorile Eco Sud și declarația noastră de misiune pe care o vom implementa începând din 16 aprilie 2018 și în județul Bacău”,

a declarat Roxana Manea, director general adjunct al Eco Sud SA.