Evenimentul ZileiJustitieDosarul de corup?ie se complic?. Voiculescu poate juca lini?tit Justi?ia pe degete

Dosarul de corup?ie se complic?. Voiculescu poate juca lini?tit Justi?ia pe degete

Dosarul de corup?ie se complic?. Voiculescu poate juca lini?tit Justi?ia pe degete
Dosarul devaliz?rii Institutului de Cercet?ri Alimentare, în care liderul PC este acuzat de sp?lare de bani ?i trafic de influen??, a fost retrimis la Înalta Curte. Doar aceast? instan?? poate judeca parlamentari. Numai c?... Voiculescu nu este înc? senator cu acte-n regul? ?i nu exist? un termen pân? la care e obligat s? depun? jur?mântul, pentru a-i fi validat mandatul

Pre?edintele fondator al Partidului Conservator, Dan Voiculescu (66 de ani), joac? agresiv în meciul s?u cu justi?ia, pentru a tergiversa procesul de corup?ie din dosarul devaliz?rii Institutului de Cercet?ri Alimentare (ICA).
De?i a fost ales senator la scrutinul din 9 decembrie, mandatul s?u nu a fost validat, pentru c? nu a venit s? depun? jur?mântul. Pe blogul s?u, Voiculescu a argumentat prin faptul c?, în aceast? perioad?, va efectua „un control medical mai am?nun?it”, pentru c? acum câ?iva ani a suferit mai multe interven?ii chirurgicale. Din acest motiv, nu va „participa la activit??ile curente”.

 • Voiculescu nu va depune jur?mântul de senator anul acesta

Cu toate c? Voiculescu nu este, deocamdat?, senator cu acte-n regul?, magistra?ii Tribunalului Bucure?ti au decis, pe 20 decembrie, s? retrimit? Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie (ÎCCJ) dosarul ICA, instan?a îndrept??it? s?-i judece pe parlamentari. Problema e c?, legal, Voiculescu nu este înc? parlamentar. De altfel, nici nu exist? un termen precis în care trebuie s? depun? jur?mântul, pentru a-i fi validat mandatul.
Strategii avoc??e?ti
Avocatul Daniel Fenechiu, ales deputat din partea PP-DD, a atras aten?ia c? judecata acestui dosar s-ar putea complica. Tocmai pentru c? judec?torul Constantin Marino – Marin a trimis dosarul la Curtea Suprem?, de?i lui Voiculescu nu i s-a validat mandatul.
„E o strategie genial?. Solu?ia este complet nelegal?, având în vedere c? dobânde?ti calitatea de senator doar dup? ce e?ti validat ?i depui jur?mântul. Probabil va urma un recurs la decizia de declinare a competen?ei, care va fi cu siguran?? admis. Dosarul se va întoarce la Tribunalul Bucure?ti, se vor mai pierde trei luni…”, sus?ine Daniel Fenechiu. În opinia sa, acest gen de manevre este permis de regimul inadecvat al imunit??ii pentru parlamentari, care le permite s? fie judeca?i doar de anumite instan?e

Ne puteți urmări și pe Google News
 • CORUP?IE Dan Voiculescu a fentat, din nou, justi?ia. Dosarul devaliz?rii Institutului de Cercet?ri Alimentare se întoarce la Curtea Suprem?

Demisie în var?
În iunie 2012, Dan Voiculescu ?i-a dat demisia din Senat. Atunci, magistra?ii erau la un pas s? dea o sentin?? în dosar. Dup? aceast? mi?care, dosarul s?u de corup?ie a stagnat în ultimele ?ase luni. Cazul a fost mutat de la ÎCCJ la Tribunalul Bucure?ti, iar procesul nu a avansat: nu s-au f?cut noi expertize ?i nu au fost audia?i martori.
Dup? ce dosarul va reveni la ÎCCJ, pe Dan Voiculescu îl a?teapt? o alt? veste bun?: va fi judecat de un alt complet. ?i va fi nevoie de timp pentru ca noii judec?tori s? îl studieze am?nun?it. Ini?ial, dosarul era pe masa unui complet format din judec?tori cu experien??, recunoscu?i prin modul dur prin care sanc?ioneaz? faptele de corup?ie: Corina Jîjîie- pre?edinta Sec?iei Penale, Lavinia Lefterache – fost director al Institutului Na?ional al Magistraturii – ?i Mariana Ghena. Noul complet de judecat? va fi ales aleatoriu, de c?tre calculator, potrivit procedurii.
Conform procedurii penale, dosarul se reia la ÎCCJ din punctul în care a fost l?sat de c?tre Tribunalul Bucure?ti, astfel încât probele r?mân în continuare administrate.

 • Dan Voiculescu, la tribunal în procesul ICA. Judec?torul a sugerat efectuarea unei noi expertize

Ele nu sunt invalidate, dac? dosarul merge la o alt? instan??. Completul care va prelua dosarul poate reaudia, dac? va considera necesar, martorii ?i poate administra noi expertize tehnice sau contabile, care ar putea trena judecarea acestui dosar.
Prescrip?ia
Prescrip?ia special? din acest dosar este în anul 2018. Voiculescu este acuzat de sp?lare de bani ?i folosirea de c?tre o persoan? care îndepline?te o func?ie într-un partid, a influen?ei ?i autorit??ii date de aceast? calitate în scopul de a ob?ine pentru sine sau pentru altul, bani, bunuri, sau alte folosase necuvenite.
Concret, DNA sus?ine c? privatizarea ICA, finalizat? în anul 2003, a fost f?cut? în folosul liderului PC. Procurorii sus?in c? el a cump?rat 3,6 hectare de teren ?i un hectar de construc?ii în B?neasa, la un pre? de 75 de ori mai mic decât cel real. Bunurile Institutului au fost subevaluate, iar Ministerul Agriculturii a fost p?c?lit cu suma de 60.482.615 de euro.

 • PREMIER? Inculpatul Dan Voiculescu a stat 15 minute în fa?a Tribunalului care îl judec? pentru corup?ie. Instan?a: Ministerul Agriculturii este parte civil?

1.500 de zile s-au scurs de la trimiterea în judecat? a lui Dan Voiculescu în dosarul ICA
Inculpat de curs? lung?

 • 6 septembrie 2007. Dan Voiculescu demisioneaz? din Senat, dup? trei ani de mandat;
 • 24 septembrie 2008. Procurorii DNA încep urm?rirea penal? împotriva lui Dan Voiculescu;
 • 4 decembrie 2008. Dosarul ICA ajunge pe masa judec?torilor de la Tribunalul Bucure?ti;
 • 15 decembrie 2008. Patronul Antenelor î?i începe al doilea mandat de senator
 • 3 martie 2009. Dosarul ICA este trimis la Curtea Suprem?, instan?a care judec? parlamentarii;
 • 25 iunie 2012. Dan Voiculescu demisioneaz?, pentru a doua oar?, din Senat;
 • 18 iulie 2012. Dosarul ICA se întoarce la Tribunalul Bucure?ti;
 • 7 noiembrie 2012. Pre?edintele onorific al Partidului Conservator se prezint? pentru prima dat? în fa?a judec?torilor;
 • 9 decembrie 2012. Dan Voiculescu este reales, pentru a treia oar?, senator;
 • 20 decembrie 2012. Tribunalul trimite dosarul la Curtea Suprem? de Justi?ie.
 • Dan Voiculescu î?i scoate protejatul de la Agricultur? din dosarul de corup?ie. Fraud? de 60 de milioane de euro!


Accesează: