Evenimentul Zilei > Justitie > Dosarul Bancherilor. Zece inculpa?i sunt aresta?i preventiv
Dosarul Bancherilor. Zece inculpa?i sunt aresta?i preventiv

Dosarul Bancherilor. Zece inculpa?i sunt aresta?i preventiv

Alte zece persoane acuzate în dosarul grup?rii Stan-Ruse, care a în?elat mai multe b?nci, vor fi cercetate în arest preventiv. Curtea de Apel Bucure?ti a dispus emiterea a cinci noi mandate de arestare ?i men?inerea în deten?ie a altor cinci din cele ?ase persoane arestate de Tribunal.

Procurorii cerceteteaz? 38 de persoane din gruparea Stan – Ruse pentru o în?el?ciune de ?apte milioane de euro, iar alte zece persoane sunt anchetate la C?l?ra?i pentru fraude de 15 milioane de euro. În 3 noiembrie, un complet de judecat? de la Tribunalul Bucure?ti a decis arestarea preventiv? a ?ase persoane dintre cele 24 re?inute ?i pentru care procurorii au cerut emiterea unor mandate pentru 29 de zile. Curtea de Apel Bucure?ti a admis în parte recursul DIICOT ?i a dispus arestarea preventiv? pentru 29 de zile a altor cinci persoane cercetate în acest dosar, respectiv Mihai Toma, Denisa Mihaela Amuza, Georgiana Pi?urc?, Sorina Costea ?i Marinela Moga. Tribunalul Bucure?ti dispusese în cazul acestora cercetarea în libertate, cu interdic?ia de a p?r?si localitatea de domiciliu.
Primul lot de aresta?i
R?mân în continuare în arest unul dintre liderii grup?rii, Daniel Ruse, Florian Drago? Diaconescu, fost general DIE, Mihai Grigoroiu, care fusese numit recent în func?ia de director adjunct în Ministerul Economiei, la Autoritatea de Management al Programului Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice, Florea Nae ?i Gabriel Leonardo Iordache. În cazul Georgetei Popa, care a fost arestat? în 3 noiembrie, al?turi de ceilal?i cinci, Curtea de Apel Bucure?ti a dispus cercetarea în libertate ?i interdic?ia de a p?r?si Capitala.
Cercel va fi cercetat în libertate
Ceilal?i inculpa?i, printre care ?i vicepre?edinte BRD Alexandru Claudiu Cercel-Duca, Andrei Mihai Atanasiu ?i C?t?lin Ionu? Ro?u, fo?ti angaja?i în Ministerul Economiei, vor fi cerceta?i în libertate, în cazul lor instan?a men?inând m?sura oblig?rii de a nu p?r?si localitatea de domiciliu. Pe 3 noiembrie, Tribunalul Bucure?ti a decis arestarea preventiv? a lui Mihai Stan – un alt lider al grup?rii, acuzat de ob?inere sau tentativ? de ob?inere ilicit? de credite bancare. Acesta a contestat decizia la Curtea de Apel Bucure?ti, care, în 8 noiembrie, i-a respins definitiv recursul, astfel c? el este cercetat în stare de arest.
?aramet, garantul creditelor
În acest dosar este cercetat ?i Aurel ?aramet, director al Fondului Na?ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, suspendat din func?ie, în cazul lui procurorii dispunând cercetarea în libertate, dar cu interdic?ie de a p?r?si Capitala. Învinui?ii din dosarul fraudelor bancare sunt acuza?i c? ar fi ob?inut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finan?area unor proiecte de achizi?ii utilaje, prin intermediul unor societ??i comerciale controlate de c?tre liderii grup?rii, potrivit Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism (DIICOT). Activitatea infrac?ional? a fost sprijinit?, au ar?tat procurorii, de c?tre învinui?ii Aurel ?aramet, având calitatea de director al Fondului Na?ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepre?edinte BRD, Mihai Grigoroiu, C?t?lin Ionu? Ro?u ?i Andrei Atanasiu, angaja?i în cadrul Ministerului Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, ?i Florian Drago? Diaconescu. Mihai Grigoroiu fusese numit recent în func?ia de director adjunct în Ministerul Economiei, la Autoritatea de Management al Programului Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice, C?t?lin Ionu? Ro?u era auditor, iar Andrei Atanasiu era expert în Ministerul Economiei. Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, a fost decis? încetarea activit??ii celor trei în func?iile ocupate.
40 de credite cu acte false
Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupului infrac?ional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substan?iale prin fraude bancare, respectiv ob?inerea sau încercarea de a ob?ine un num?r de 40 de credite de la 16 unit??i bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Un alt lider al grup?rii de fraudare a b?ncilor, Mihai Stan, ar fi încercat s? ob?in? ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societ??i, Ancuta SRL, Alram Servinvest ?i Eurotrading SRL, în baza unor documente ?i declara?ii false, potrivit DIICOT.
Complicii lui Stan
Mihai Stan este acuzat c? în perioada 2010-2012 i-a determinat pe reprezentan?ii celor trei societ??i comerciale ”s? prezinte ?i s? foloseasc? documente ?i declara?ii false fa?? de Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, în scopul ob?inerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunit??ii Europene (pentru partea de finan?are de 90 la sut? din fonduri europene)”, precum ?i fonduri din bugetul de stat, pentru partea de finan?are de zece la sut?. Totodat?, acesta ar fi folosit înscrisuri sub semn?tur? privat? (situa?ii financiare ?i bilan?uri contabile) ?i înscrisuri oficiale falsificate (certificate de atestare fiscal? ?i acte de identitate), "în scopul producerii de consecin?e juridice cu ocazia negocierii, încheierii ?i execut?rii unor contracte de creditare cu unit??i bancare din România", a mai ar?tat DIICOT. Mihai Stan i-ar fi determinat pe Denisa Amuza, Georgiana Piturca, Marin Tudoroiu, Mihai Toma, Ion Sintu, Floarea Nae, Andrea Benga, Marian Mavrodin, Tiberiu Hurdugaci ?i Marian Sava s? foloseasc? în raport cu b?ncile comerciale acte false.
Prejudiciu de 22 milioane
Tot el se prezenta la b?nci sub identit??i false, depunând copii dup? acte de identitate cu fotografia lui, îns? datele corespundeau altei persoane. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucure?ti ?i Biroul Teritorial C?l?ra?i au f?cut, în 1 noiembrie, 50 de perchezi?ii la locuin?ele învinui?ilor ?i la sediile unor firme din Bucure?ti ?i jude?ele Ilfov, C?l?ra?i ?i Giurgiu, membrii grup?rii fiind acuza?i de în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave ?i sp?larea banilor. Prejudiciul produs de gruparea infrac?ional? a fost estimat la 22 milioane euro.