Doi judecători militari au ajuns la concluzia că protocolul secret trebuie anulat deoarece „adaugă la lege” și a fost adăugat într-un mod „obscur” la Codul de Procedură Penală, explicând pe larg și cum anume a fost încălcat Codul de Procedură Penală. „Orice normă juridică trebuie să fie edictată în acord cu principiile constituționale, principii care exclud categoric ca Protocolul Strict Secret să fie încorporat într-un mod obscur în procedura penală”, se arată în decizia fanion a Curții Militare de Apel București, publicată de luju.ro. Fraza surprinde, simplu și elegant, faptul că orice probă adunată de SRI este ilegală și trebuie anulată, pentru simplul motiv că ofițerii de informații nu fac parte din categoria organelor judiciare.

Decizia Curții Militare de Apel va face lumină în foarte multe dosare penale, marea lor majoritate anchetate de DNA, în care inculpații s-au plâns că le-au fost încălcate drepturile procesuale, cum ar fi dreptul la apărare. Din momentul emit erii ac estei decizii, 12 iulie 2018 , fiecare inculpat va putea invoca pr ecedent judiciar, ac eastă decizie, și v a putea c ere judecăt orului anularea pr obelor adunat e ileg ale de către ofițerii SRI.

SRI nu este organ judiciar

În dosarul de față, cel al unui plutonier de jandarmi, Marin Groza, acuzat de luare de mită, judecătorii militari au decis să anuleze toate probele, după ce au citit în referatul unui procuror că SRI a fost delegat să facă anchetă. „Interceptările și înregistrările pe bandă magnetică sau orice alt suport a convorbirilor telefonice și a înregistrărilor video sau audio, precum și redarea acestora vor fi efectuate doar de SRI Bihor”, se arată în referat.

Magistrații militari au ajuns la c oncluzia că t oate pr obele adunate de ofițerii SRI tr ebuie anulate deo arece ac eștia nu fac parte din categoria organelor judiciare. „Atributul conferit lucrătorilor SRI, constituiți în echipe mixte cu procurorii, prin art. 3, lit. g, din protocol – este atașat celui al procurorului, aspect care conferă acestora calitatea de subiecți procesuali oficiali – organe judiciare – în sensul definit de art 130 Cod de Procedură Penală. Curtea apreciază că reglementarea în acest domeniu nu poate fi realizată decât prin acte ormative cu putere de lege.

Consecința firească dedusă din competențele conferite lucrătorilor SRI, prin art. 3, lit. g din Protocol – este aceea a nulității absolute a pr obelor obținut e – informații rezultate din exploatarea mijloacelor specialor de supraveghere și cercetare – aceste probe a fost furnizate de un organ fără atribuții judiciare, cu identit ate s ecretă”, se arată în decizie.

Dacă protocolul este nul, probele sunt nule

Astfel, după ce prima intanță, Tribunalul Militar Cluj a dispus condamnarea plutonierului Marin la trei ani de închisoare, cu suspendare, la apel, Curtea Militară de Apel a dispus achitarea. După ce explică faptul că protocolul secret adaugă la legea penală, el nefiind o dispoziție legală, judecătorii militari au dat și verdictul final. „Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul, sunt lovite de nulitate atunci când există o legătură directă între acestea și actul declarat nul”, mai susțin magistrații militari. Cu alte cuvinte, dacă delegarea atribuțiilor de ascultare, interceptare a convorbirilor telefonice, către o instituție care nu are dreptul de a face anchete penale, atunci și restul actelor, cum ar fi stenogramele discuțiilor, trebuie anulate.

 

Te-ar putea interesa și: