Decizie, în premieră, la Curtea de A pel Cluj . Un fost director de bancă, trimis în judecată de către DNA, în anul 2013, sub acuzația de „abuz în serviciu”, pe motiv că a acordat credite cu încălcarea normelor bancare, a fost achitat după ce instanța a stabilit, în urmă cu puțin timp, că fapta nu mai există. Mai exact, Mircea Ilian, avocatul care l-a apărat pe bancher, a descoeperit că fapta c are a st at la b aza punerii sub acuz are a clientului său a f ost făcută în b aza Legii nr . 78/2000, fiind, de zincriminată din anul 2007.

 

A fost schimbată încadrarea juridică

Gazeta de Cluj ar ată că directorul de b ancă a f ost anchetat și pus sub acuz are de către DNA, sub acuz aţia de abuz în serviciu, în ideea că ar fi acordat credite cu încălc area normelor b ancare. D osarul a f ost trimis în judec ată la Bistriţa. Avocații clujeni, din societatea de avocaţi „Moscovits Şteopan Ilian Lascău”, au solicitat și au obținut schimbarea de încadrare juridică, întro lege care, tehnic, nu mai era in vigoare, lucru perfect legal si posibil, însă extrem de rar întâlnit în practica judiciară românească.

 

Relația bancă-client nu e treaba DNA

Avocații au descoperit că, până in anul 2007, „acordarea de credite cu încalcarea normei bancare” avea o incriminar e distinctă, respectiv art. 10 , lit. b din Leg ea 78/2000. Printr-o lege mai putin cunoscută de cătr e majoritatea pr acticienilor în dr ept – Leg ea 69/2007 – legiuit orul a dezincriminat acordarea de cr edite cu încalcarea normei b ancare, modificând textul art. 10, lit. b din Leg ea 78/2000. Practic, s-a ajuns la concluzia că acordarea creditelor cu încălcarea normelor nu ar trebui să fie infracţiune, în expunerea de motive aratându-se că atâta timp cât băncile sunt instituţii cu capital privat, nu este treaba DNA – ului cum se derulează relaţiile bancă – client.

 

Decizie istorică

În acest context, avocaţii au solicitat judecăt orului să c onstate că ceea ce i se impută clientului lor nu po ate fi abuz în serviciu deo arece ar fi f ost o infracţiune c are într e timp a fost dezincriminată. După cum era de aşteptat, judecăt orul de la Bistriţa le-a dat dr eptate avocaţilor. Însă, DN A a făcut apel împotri va s oluţiei. Curtea de Apel Cluj, însă, a constatat, în mod definitiv, că fapta funcţionarului bancar de „acordare de credite cu încălcarea normei bancare” a fost dezincriminată încă din 2007.

 

Precedent judiciar

Decizia c onstituie un pr ecedent judiciar spect aculos iar raționamentul si ar gumentele din ac eastă c auză s e pot aplic a/reproduce în oric e alt dosar în c are un funcţionar bancar ar fi acuz at în legătură cu modul în care a acordat creditele. Această practică judiciară se va putea uniformiza în toată ţara, dacă şi alte instanţe vor face trimitere la decizia Curții de Apel Cluj. D e altf el, motivarea inst anţei e xprimă clar şi concis f aptul că nu est e v orba despre abuz în s erviciu, întreaga discuţie fiind plas ată în sfera dezincriminării.

 

Te-ar putea interesa și: