Gabriel Dumitraşcu, preşedintele Consiliului de Administraţie al RADET, susţine că Marcel Nicolaescu, directorul ELCEN, ar fi minţit în legătură cu poprirea conturilor regiei. Contactat telefonic, Ştefanel Dan Marin, primarul general interimar al Capitalei a declarat, pentru EVZ, că nici el nu a ştiut că poprirea nu a fost ridicată. “La conferinţa de presă (n.r. 13 octombrie 2015) l-am întrebat pe Nicolaescu cum e cu poprirea şi el mi-a spus că nu mai e de 100%, ci de 50. L-am crezut. Dar a minţit pe toată lumea, inclusiv pe mine. În momentul de faţă RADET are conturile blocate 100%”.

Redăm mai jos comunicatul trimis de reprezentanţii RADET în legătură cu declaraţiile mincinoase făcute de Nicolaescu în cadrul conferinţei de presă din data de 13 octombrie 2015:

"Preşedintele Consiliului de Administraţie al RADET, Gabriel Dumitraşcu, arată, vineri, că afirmaţia făcută de dl. Marcel Nicolaescu, Director General ELCEN, în conferinţa de presă susţinută la Primăria Municipiului Bucureşti, în data de 13.10.2015, ora 16, privind sistemul de termoficare din Bucureşti, respectiv: ”începând de ieri (12.10.2015) Consiliul de Administraţie ELCEN  a convenit reducerea popririi la 50% a conturilor RADET”, este mincinoasă şi a fost însoţită şi de alte afirmaţii neconforme cu realitatea.

În acest sens, Gabriel Dumitraşcu prezintă următoarele argumente şi dovezi:

1. Prin adresa ELCEN nr. 24078/24.09.2015 (anexată) se dispune ca începând cu 01.10.2015 să se revină la procentul de poprire de 100%  asupra drepturilor băneşti cuvenite RADET Bucureşti din contul Escrow.

2. Prin adresa ELCEN nr. 26149/14.10.2015 (anexată), ulterior conferinţei de presă, se dispune reducere popririi de la 100% la 50% pentru sumele cuvenite RADET Bucureşti din contul Escrow, în mod condiţionat:  ”începând cu data depunerii de către debitoarea RADET a actului adiţional la Contractul de Cont Escrow încheiat în data de 11.10.2001, act adiţional semnat de toate părţile contractante şi din care să rezulte modificarea anexei 2, pct.2 în sensul modificării procentului aferent ELCEN de la 57% la 62,22%, şi până la data de 15.11.2015”. Se insistă că dispoziţia produce efecte: ”numai în condiţiile prezentării la acesta de către debitoarea RADET, a acestui act adiţional la contractul de Cont Escrow”.

3. Prin actul adiţional nr. 8/14.12.2004 la contractul de cont Escrow încheiatla data de 15.10.2001, au fost stabilite procentele de participare la contulescrow, în vigoare şi în prezent:

– Sucursala Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) – 57,00%

– Nusco lmobiliara CET S.R.L – 3,00%

– CET Griviţa S.R.L. – 1,90%

– Vest Energo S.A. – 1,75%

– Distrigaz Sud – 3,00%

– Otto Gaz S.R L – 0,50%

– RADET Bucureşti – 32,85%

Conform art. 1, alin. (5) din OUG nr. 115/2001: „Din conturile de tip"ESCROW" se vor face viramente în conturile curente ale agenţilor economici, în strictă concordanţă cu partea procentuală a fiecăruia, convenită şi stipulată în contractul care stă la baza deschiderii conturilorde tip "ESCROW".

Modificarea procentelor ELCEN de la 57% la 62,22% nu se poate face decât cu modificarea procentelor celorlalţi participanţi la contul Escrow, propunere ce ar trebui acceptată de către aceştia.

4. Conform prevederilor art. 781, alin. 5, lit. c) din Codul de procedură civilă, nu sunt supuse executării silite prin poprire “sumele aferente plăţilor drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la dataînfiinţării popririi”.

Prin urmare, până în 30 noiembrie 2015, nu este la latitudinea ELCEN încuviinţarea plăţii drepturilor salariale cuvenite angajaţilor RADET.

5. Cu privire la afirmaţia făcută de dl. Marcel Nicolaescu, Director General ELCEN, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că ELCEN livra în acel moment, respectiv 13.10.2015, ora 17, agent termic cu temperatura de ” 90 (nouăzeci) – nouăzeci şi ceva grade Celsius pe tur şi 70 (şaptezeci) grade Celsius pe retur”. În realitate, temperatura pe tur în CET-urile ELCEN era: 70 (şaptezeci) grade Celsius la CET Sud, 91 (nouăzeci şi unu) grade Celsius la CET Vest şi 77 (şaptezeci şi şapte) grade Celsius la CET Grozăveşti. CET Progresu nu a funcţionat.

Comanda dispecerului RADET a fost pentru o temperatură a agentului termic de 85 grade Celsius, considerată optimă pentru a asigura o temperatură de 40 grade Celsius în calorifere.

„Fac aceste clarificări din respect faţă de dreptul la informare a cetăţenilor din Bucureşti, dar şi din convingerea că autorităţile au nevoie de informaţii corecte pentru a adopta decizii corecte”, a mai arătat, Gabriel Dumitraşcu.”