În invitația la dezbatere se arată că în discuție vor fi aduse mai multe articole din Constituția României, printre care articolele 1 și 2 din legea fundamentală care fac referire la organizarea și suveranitatea statului, raportate la unele decizii ale Curții Constituționale, precum și la recomandările în materie de referendum făcute de Comisia de la Veneția. 

"Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi organizează o dezbatere publică asupra art.1 alin.(4) și (5), art.2 alin.(1) și (2), art.74 alin.(1) și (2), art.90, art.150 și art.152 din Constituția României, republicată raportate la Decizia Curții Constituționale nr.70/1999 și nr.799/2011, precum și la Codul de bune practici în materie de referendum al Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept", potrivit invitației la dezbatere.