Evenimentul ZileiPoliticaDeputații au DECIS. BENEFICIU pentru preșcolari

Deputații au DECIS. BENEFICIU pentru preșcolari

Deputații au DECIS. BENEFICIU pentru preșcolari
Deputații au decis, astăzi, ca preșcolarii din grădiniţele de stat autorizate sau acreditate şi particulare acreditate să beneficieze, începând cu anul şcolar 2016 - 2017, de fructe proaspete, prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 66/2016.

S-a adoptat, cu 223 voturi pentru, această ordonanţă, care modifică în acest sens Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.

Începând cu anul şcolar 2016 – 2017, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate, potrivit prevederilor adoptate.

Fructele proaspete distribuite elevilor şi preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice elev/preşcolar, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoare adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz, arată proiectul de aprobare a ordonanţei.

Sumele aferente acordării acestora vor fi suportate din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi/preşcolari beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Dreptul de a primi fructe proaspete îl au elevii/preşcolarii prezenţi la cursuri.


Accesează: