Inițiativa lui Rădulescu semnată de încă 40 de parlamentari PSD, prevede modificarea articolul 175 din Codul Penal care vorbește despre  funcționarul public.

„(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlul permanent sau temporat, cu sau fără remunerație:

a)      Exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești sau exercită o funcție publică, cu excepția persoanelor care au fost alese în funcții de demnitate publică;

b)      se abrogă;

c)      exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.”, se arată în textul legislativ înregistrat la Senat pe 18 decembrie. 

Mai precis, propunerea îl vizează preşedintele României, senatori, deputaţi, europarlamentari şi aleşi locali care nu vor mai putea fi cercetaţi pentru infracţiuni prevăzute în Codul penal în condiţiile în care subiecţii de drept, potrivit legii penale, se circumscriu noţiunii de „funcţionar public”. 

În forma actuală, art. 175 din Codul Penal prevede următoarele:

„(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.”

În expunerea de motive, semnatarii susţin că din Statutul funcţionarilor publici şi din legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice „rezultă clar că persoanele care exercită demnităţi publice nu au calitatea de funcţionari publici”. 

Tot pe 18 decembrie, deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, a înregistrat la Parlament, cu numai o săptămână înaintea Crăciunului, o inițiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. Printre noile prevederi propuse este una potrivit căreia abuzul în serviciu cu paguba sub 200.000 de euro nu mai este infracțiune, motivând că sancțiunea penală trebuie să intervină doar în cazul unei pagube „substanțiale”. 

Comisia parlamentară de specialitate condusă de Florin Iordache urmează să dezbată după vacanța de iarnă modificări legislative în vederea punerii în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu deciziile CCR. Forul de specialitate va discuta și pe marginea implementării în legislația penală a Directivei Uniunii Europene privind prezumția de nevinovăție.