Summitul de la Vilnius. Declaraţia comună a G7 de susţinere a Ucrainei

Summitul de la Vilnius. Declaraţia comună a G7 de susţinere a Ucrainei Sursa foto: Volodimir Zelenski / Facebook

Ţările G7 s-au angajat miercuri să acorde un sprijin militar ''pe termen lung'' Ucrainei pentru a o ajuta să lupte împotriva Rusiei, dar şi pentru a descuraja Moscova de orice atac viitor împotriva statului vecin

Grupul ţărilor cu cele mai puternice economii au anunţat, miercuri, în marja summitului NATO de la Vilnius, un cadru internaţional care deschide calea pentru garanţii de securitate pe termen lung pentru ca Ucraina să îşi consolideze apărarea împotriva Rusiei şi să descurajeze Moscova de la o eventuală agresiune viitoare. Acest cadru permite aranjamente bilaterale de securitate, inclusiv furnizarea de avioane de luptă.

„În cazul unui viitor atac armat al Rusiei, intenţionăm să ne consultăm imediat cu Ucraina pentru a determina paşii următori corespunzători”, se menţionează în declaraţia comună a G7.

În document - la care pot adera şi alte ţări - Statele Unite, Germania, Japonia, Franţa, Canada, Italia şi Marea Britanie, precum şi Uniunea Europeană, au afirmat că acest cadru cuprinde elemente precum echipamente militare moderne şi avansate, instruire, schimb de informaţii şi apărare cibernetică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Textul complet al Declaraţiei comune a G7 de susţinere a Ucrainei:

„Noi, liderii Grupului celor Şapte (G7), ne reafirmăm angajamentul ferm faţă de obiectivul strategic al unei Ucraine libere, independente, democratice şi suverane, în interiorul graniţelor sale recunoscute la nivel internaţional, capabilă să se apere singură şi să descurajeze viitoarele agresiuni. Afirmăm că securitatea Ucrainei face parte integrantă din securitatea regiunii euro-atlantice.

Considerăm că invazia ilegală şi neprovocată a Ucrainei de către Rusia reprezintă o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale, o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, inclusiv a Cartei ONU, şi este incompatibilă cu interesele noastre de securitate. Vom fi alături de Ucraina în timp ce aceasta se apără împotriva agresiunii ruseşti, atât timp cât va fi nevoie.

Rămânem solidari în sprijinul nostru de durată pentru Ucraina, care are rădăcinile în valorile şi interesele noastre democratice comune, mai presus de toate, în respectul pentru Carta ONU şi pentru principiile integrităţii teritoriale şi suveranităţii.

Astăzi lansăm negocieri cu Ucraina pentru a formaliza - prin angajamente şi acorduri bilaterale de securitate aliniate la acest cadru multilateral, în conformitate cu cerinţele noastre juridice şi constituţionale respective - sprijinul nostru de durată pentru Ucraina în timp ce aceasta îşi apără suveranitatea şi integritatea teritorială, îşi reconstruieşte economia, îşi protejează cetăţenii şi urmăreşte integrarea în comunitatea euro-atlantică. Vom solicita echipelor noastre să înceapă imediat aceste discuţii.

Fiecare dintre noi va lucra cu Ucraina la angajamente şi aranjamente de securitate specifice, bilaterale şi pe termen lung, în vederea asigurării securităţii:

a) Asigurarea unei forţe durabile capabile să apere Ucraina în prezent şi să descurajeze agresiunea rusă în viitor, prin furnizarea continuă de:

- asistenţă de securitate şi echipamente militare moderne, în domeniile terestru, aerian şi maritim - acordând prioritate apărării aeriene, artileriei şi tirurilor cu rază lungă de acţiune, vehiculelor blindate şi altor capacităţi-cheie, cum ar fi aviaţia de luptă, şi prin promovarea unei interoperabilităţi sporite cu partenerii euro-atlantici;

- sprijin pentru dezvoltarea în continuare a bazei industriale de apărare a Ucrainei;

- formarea şi exerciţiile de antrenament pentru forţele ucrainene;

- schimbul de informaţii şi cooperarea în materie de informaţii;

- sprijin pentru iniţiativele de apărare, securitate şi rezilienţă cibernetică, inclusiv pentru a contracara ameninţările hibride.

b) Consolidarea stabilităţii şi a rezilienţei economice a Ucrainei, inclusiv prin eforturi de reconstrucţie şi de redresare, pentru a crea condiţiile propice promovării prosperităţii economice a Ucrainei, inclusiv a securităţii sale energetice.

c) Furnizarea de sprijin tehnic şi financiar pentru nevoile imediate ale Ucrainei care decurg din războiul din Rusia, precum şi pentru a permite Ucrainei să continue punerea în aplicare a agendei de reformă eficiente care va sprijini buna guvernare necesară pentru a avansa în direcţia aspiraţiilor sale euro-atlantice.

În cazul unui viitor atac armat al Rusiei, intenţionăm să ne consultăm imediat cu Ucraina pentru a determina paşii următori corespunzători.

Intenţionăm, în conformitate cu cerinţele noastre juridice şi constituţionale respective, să oferim Ucrainei asistenţă rapidă şi susţinută în materie de securitate, echipamente militare moderne în domeniile terestru, maritim şi aerian, precum şi asistenţă economică, să impunem Rusiei costuri economice şi de altă natură şi să ne consultăm cu Ucraina cu privire la nevoile acesteia în timp ce îşi exercită dreptul la autoapărare, consacrat prin articolul 51 din Carta ONU. În acest scop, vom lucra cu Ucraina la un pachet consolidat de angajamente şi acorduri de securitate în cazul unei viitoare agresiuni, pentru a permite Ucrainei să îşi apere teritoriul şi suveranitatea.

În plus faţă de elementele articulate mai sus, ne menţinem angajamentul de a sprijini Ucraina prin tragerea la răspundere a Rusiei. Acest lucru include să lucrăm pentru a ne asigura că nu trebuie să existe impunitate pentru crimele de război şi alte atrocităţi. În acest context, ne reiterăm angajamentul de a-i trage la răspundere pe cei responsabili, în conformitate cu dreptul internaţional, inclusiv prin sprijinirea eforturilor mecanismelor internaţionale, cum ar fi Curtea Penală Internaţională (CPI).

Reafirmăm că, în conformitate cu sistemele noastre juridice respective, activele suverane ale Rusiei în jurisdicţiile noastre vor rămâne imobilizate până când Rusia va plăti pentru daunele pe care le-a provocat Ucrainei. Recunoaştem necesitatea instituirii unui mecanism internaţional de reparare a daunelor, a pierderilor sau a prejudiciilor cauzate de agresiunea rusă şi ne exprimăm disponibilitatea de a explora opţiunile pentru dezvoltarea unor mecanisme adecvate.

La rândul său, Ucraina se angajează să:

Să contribuie în mod pozitiv la securitatea partenerilor şi să consolideze măsurile de transparenţă şi de responsabilitate în ceea ce priveşte asistenţa acordată de parteneri;

a) continuarea punerii în aplicare a reformelor în domeniul aplicării legii, al sistemului judiciar, al luptei împotriva corupţiei, al guvernanţei corporative, al economiei, al sectorului de securitate şi al managementului de stat, care subliniază angajamentele sale faţă de democraţie, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi a libertăţii presei, şi care îi plasează economia pe o cale de succes durabilă.

b) Avansarea reformelor şi modernizării apărării, inclusiv prin consolidarea controlului civil democratic asupra armatei şi îmbunătăţirea eficienţei şi transparenţei în instituţiile şi industria de apărare ale Ucrainei.

UE şi statele sale membre sunt pregătite să contribuie la acest efort şi vor lua în considerare rapid modalităţile unei astfel de contribuţii. Acest efort va fi continuat în timp ce Ucraina urmăreşte o cale către viitorul statut de membru în comunitatea euro-atlantică.

Alte ţări care doresc să contribuie la acest efort de asigurare a unei Ucraine libere, puternice, independente şi suverane se pot alătura oricând acestei declaraţii comune”, se arată în declarația comună a G7.