În USL se cânt? aria tr?d?rii. Crin Antonescu (PNL) ?i Victor Ponta (PSD) au fost primsoli?ti. Antonescu a sus?inut c? a citit tr?darea pe chipul celui care a purtat discu?ii cu pre?edintele Traian B?sescu, pentru a fi desemnat premier. El a dat un singur indiciu: este membru PSD.
Victor Ponta a confirmat c? exist? o ”verig? slab?” în USL ?i a anun?at, autoritar, c? tr?d?torul va fi exclus din partid. Amândoi au refuzat îns? s?-i pronun?e numele.

  • Antonescu a vorbit despre tr?d?torul din USL, pentru c? Geoan? a început s? caute sprijin în PSD pentru Pre?edin?ie

Suspectul de serviciu
A?a cum era firesc, toate privirile s-au îndreptat c?tre Mircea Geoan?, fostul adversar al lui Ponta, exclus ?i reprimit în partid.
Jurnali?tii l-au luat la întreb?ri, iar acesta a negat. ” Nu am fost contactat de nimeni. Nu mi s-a propus func?ia de premier. E adev?rat c? pre?edintele desemneaz?, dar este dreptul partidelor de a stabili un candidat la aceast? pozi?ie. Candidatul USL pentru pozi?ia de ministru se stabile?te în forurile de conducere ale USL” , a spus Geoan?. Nu înainte de a puncta c? ambi?ia sa este mult mai înalt?, de a desemna premieri, nu de a ocupa aceast? func?ie.

  • B?sescu neag? implicarea în negocierile cu USL. Geoan?: Nu mi s-a propus func?ia de premier

Gura p?c?tosului adev?r gr?ie?te! Surse din mediul politic au declarat ”Evenimentului zilei” c? Geoan? nu dore?te s? submineze pozi?ia lui Victor Ponta, con?tient de faptul c? scorul USL de la alegerile parlamentare i-au consolidat pozi?ia în fruntea partidului, iar crearea unei bre?e este imposibil?.
Mircea Geoan? este interesat de pozi?ia lui Crin Antonescu, aceea de candidat la Pre?edin?ie în 2014. Drept urmare, el ar fi început deja s? caute prin partid sprijin în acest sens.
Pe de alt? parte, un comunicat de pres? al Administra?iei Preziden?iale a sus?inut ieri c? pre?edintele Traian B?sescu nu s-a implicat în eventualele dispute din interiorul USL.

  • Crin Antonescu: Traian B?sescu vrea s? negocieze cu USL

Mircea Geoan? a recunoscut ieri c? planurile sale politice sunt mult mai înalte: nu vrea s? fie premier, ci s? desemneze premieri.
PDL nu merge la Cotroceni
Liderii PDL nu vor merge la consult?rile de la Palatul Cotroceni pe marginea desemn?rii noului premier. Pre?edintele interimar al PDL Bucure?ti, Adriean Videanu, a declarat c? partidul s?u nu are, în consecin??, nicio propunere pentru ?efia Guvernului.
El a ad?ugat c? PDL nu va sus?ine un guvern din care nu face parte. Dup? ?edin?a deputa?ilor PDL, Sulfina Barbu a declarat c? pierderea electoral? a PDL este foarte mare, fa?? de 2008, când PDL a ob?inut 33%.

  • PDL NU va propune un premier la negocierile de la Cotroceni