Evenimentul Zilei > Actualitate > De ce acte ai nevoie şi ce paşi urmezi ca să-ţi faci o firmă
De ce acte ai nevoie şi ce paşi urmezi ca să-ţi faci o firmă

De ce acte ai nevoie şi ce paşi urmezi ca să-ţi faci o firmă

În funcţie de tipul de organizare a afacerii, trebuie să depuneţi mai multe sau mai puţine acte. Dacă documentele sunt în regulă, procedura nu durează mai mult de trei zile lucrătoare.

Dacă aţi găsit o oportunitate de afaceri de care vreţi să profitaţi sau dacă vreţi să fiţi deja pe piaţă când economia îşi revine, trebuie să vă înarmaţi cu puţină răbdare şi să aveţi pregătit un buget de câteva sute de lei.

În primul rând, alegeţi forma juridică în care doriţi să funcţioneze firma. Cea mai răspândită este SRL, care însă pierde teren în faţa formelor de organizare ale persoanelor fizice (PFA, întreprindere individuală sau familială), datorită regimului mai blând de impozitare ale acestora din urmă. Apoi trebuie să alegeţi denumirea firmei şi obiectul de activitate conform Codului CAEN.

Înainte să redactaţi actul constitutiv, trebuie să vă decideţi unde veţi avea sediul social şi să aveţi un contract valabil pentru acesta. Totodată, trebuie să alegeţi o bancă la care să vă deschideţi un cont în care să depuneţi cei 200 de lei necesari capitalului social, în cazul înfiinţării SRL.

PFA, mai ieftin decât SRL

Cu toate aceste acte, dovezi şi caziere, la care se adaugă o listă de declaraţii, vă prezentaţi la oficiul registrului comerţului. "Suma necesară pentru înfiinţarea unui SRL cu un singur asociat este de aproximativ 500 de lei", ne-au spus reprezentanţii ONRC.

Dacă vă hotărâţi să înfiinţaţi un PFA, suma scade la circa 250 de lei, potrivit ONRC. În ambele cazuri, certificatul de înregistrare a firmei va fi eliberat în trei zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Persoanele ocupate sau cele care vor să evite cozile şi drumurile pot apela la avocaţi sau firme specializate în înfi inţarea de firme. Onorariile percepute de acestea pornesc de la 200 de lei şi cresc în funcţie de complexitatea afacerii.

PERSOANĂ JURIDICĂ

Ce acte sunt necesare pentru un SRL

 • Cererea de înregistrare;
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;
 • Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere limitată;
 • Actul constitutiv;
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară cu destinaţie de sediu social;
 • Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 • Dovada privind vărsămintele în contul capitalului social al firmei în valoare de 200 lei;
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire;
 • Declaraţii pe propria răspundere de către fondatori/administratori/ cenzori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;
 • Cazierul fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii;
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi muncii;
 • Costurile de aproximativ 500 lei.

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Lista de documente pentru crearea de PFA

 • Cererea de înregistrare;
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;
 • Actul de identitate;
 • Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru;
 • Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate;
 • Cazierul fiscal;
 • Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
 • Documentele care atestă pregătirea şi experienţa profesională;
 • Costurile de aproximativ 250 lei
Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: