Astfel, conform motivării deciziei luate de Judecătoria Sector 4, potrivit caracterizării Comisiei din penitenciar ataşate la dosar, „condamnatul a participat la activităţile de educaţie şi intervenţie psihosocială desfăşurate la nivelul secţiei de deţinere şi a desfăşurat activităţi productive în interiorul locului de deţinere din aprilie 2014. A elaborat şi publicat 4 lucrări ştiinţifice în perioada septembrie 2014 – martie 2015 iar în prezent este în curs de redactare a unei alte lucrări. Nu a fost sancţionat disciplinar pe perioada detenţiei iar pentru implicarea în cadrul activităţilor productive şi de reintegrare socială a fost recompensat de 11 ori în perioada mai 2014 – august 2015 (de 7 ori cu învoire de a ieşi din penitenciar).

Eliberat că nu este recidivist

„Se mai reţine că petentul execută pedeapsa în regim semideschis, nu este cunoscut cu antecedente penale iar pe perioada detenţiei a menţinut permanent legătura cu mediul de suport prin vizitele soţiei şi apeluri telefonice, beneficiind de sprijin moral şi material din partea familiei.

Instanţa apreciază, faţă de cele arătate anterior, că există premisele că timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului şi că acesta, prin participarea activă la programele desfăşurate în vederea pregătirii graduale pentru liberare, şi-a format o atitudine corectă faţă de valorile sociale, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială, scopul preventiv şi educativ al pedepsei fiind atins, iar funcţiile de exemplaritate şi eliminare temporară ale pedepsei fiind îndeplinite, astfel încât în viitor să se încadreze într-o viaţă normală, părăsind câmpul infracţional.

Faţă de cele reţinute mai sus, având în vedere disp. art. 59-60 vechiul C.pen. şi considerând că scopul preventiv şi educativ al pedepsei este atins, instanţa apreciază că este oportună acordarea beneficiului liberării condiţionate, motiv pentru care propunerea va fi admisă, urmând a se dispune liberarea condiţionată a petentului Gheorghe Popescu, atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. vechiul 61 C.pen., privind cauzele de revocare a liberării condiţionate.