Evenimentul Zilei > Justitie > De ce a fost eliberat primarul Piedone. Motivarea instanței

De ce a fost eliberat primarul Piedone. Motivarea instanței

Judecătorul Constantinescu Luchian susține că „primarul nu emite autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor, aşadar nu intră în atribuţiile sale să verifice dacă agentul economic îndeplineşte măsurile stabilite printr-o astfel de autorizaţie”, se mai arată în motivarea judecătorului.

În fața instanței, primarul Popescu Piedone a arătat că niciodată nu a verificat, decât în urma unor sesizări venite telefonic, ori scrise, pe o anumită locaţie, dacă acolo s-ar fi produs ceva. În ceea ce priveşte locaţia respectivă, Poliţia Locală avea atribuţii de control, aceasta a făcut un singur control cu 10 zile înainte de nefericitul eveniment, în urma căruia s-a constatat că băuturile şi oamenii nu erau calificaţi.

El a mai precizat că în organigrama Primăriei nu există organ de control abilitat cu verificarea normelor PSI.  Mai mult, subliniază faptul că nu cunoaşte personal şi nici rudele dânsului pe reprezentanţii Clubului Colectiv şi nu a intervenit nimeni, prin nici un intermediar, pentru a solicita eliberarea acordului de funcţionare.

Declarația pe propria răspundere

Învederează că taxa de autorizare este de fapt o taxă fiscală. Pentru Clubul Colectiv reprezentantul acesteia a dat o declaraţie pe proprie răspundere la Registrul Comerţului, unde s-a cerut autorizarea bar pentru băuturile alcoolice pentru un număr de 320 de locuri la mese. Aceeaşi declaraţie pe proprie răspundere a dat-o şi la Primăria Sectorului 4 atunci când a solicitat  eliberarea de taxă fiscală, fosta taxă de scaun.

Nu se consideră vinovat, apreciază că sunt vicii de procedură în actele normative sau a legislaţiei în vigoare, însă nu a făcut nimic, decât să o respecte. Nu le poate interpreta şi nici modifica.

Nu doreşte ca instanţa să ia în considerare problemele de boală, chiar şi cu problemele de sănătate şi-a exercitat drepturile şi atribuţiile cu care a fost învestit, ales de către cetăţenii sectorului 4.

Nu trebuie autorizație ISU pentru funcționare

Judecătorul de la Curtea de Apel Buucrești care l-a eliberat pe Piedone susține că „până la data soluţionării propunerii de arestare preventivă, în afara contactelor prilejuite de procedura de obţinere a avizului şi autorizaţiei de funcţionare, nu s-a conturat existenţa altor relaţii între administratorii Clubului Colectiv , pe de-o parte şi inculpaţii Popescu Cristian Piedone, Ganea Luminița si Aurelia Iofciu , apropiaţi ai acestora sau alţi funcţionari ai Primăriei Sectorului 4 Bucureşti, pe de altă parte”, se arată în motivare.

„Aşadar, printre actele necesare pentru obţinerea acordului de funcţionare nu se regăseşte autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor”

Potrivit art. 19 alin. 1 lit. e şi art. 20 din Legea nr. 340/2004, competenţa verificării legalităţii actelor administrative ale consiliului local aparţine prefectului; acesta poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii.

Or, până în prezent, prefectul nu a sesizat nici un aspect care să atragă atenţia în sensul nelegalităţii H.C.L. sus – menţionate sau în legătură cu nerespectarea acesteia a H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Curtea mai reţine că, din punct de vedere al măsurii de respectare a securităţii la incendiu, potrivit Legii nr. 307/2006 agentul economic este obligat să solicite şi să obţină autorizaţiile de securitate la incendiu prevăzute în H.G. nr. 1736/2006.

Ordinul nr. 3/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă este un act normativ emis de ministrul Administraţiei şi Internelor, iar Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este instituţia care are obligaţia de a lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor actului.

„Or, primarul nu emite autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor, aşadar nu intră în atribuţiile sale să verifice dacă agentul economic îndeplineşte măsurile stabilite printr-o astfel de autorizaţie”, se mai arată în motivarea judecătorului.

În contextul de ansamblu al faptelor astfel cum a fost reţinut de către Curte, împrejurarea că cererea pentru obţinerea avizului de funcţionare a fost depusă în 06.11. 2014 iar solicitantul nu s-a prezentat în termenul de 50 de zile prevăzut pentru ridicarea actelor, dar cu toate acestea în 14.01. 2015 documentele au fost eliberate, nu poate atrage o răspundere de natură penală a funcţionarilor din cadru Primăriei Sectorului 4 Bucureşti„, mai susține judecătorul Luchian Constantin Constantinescu.