Abonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere şi încărcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum şi a cărții de identitate – în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani – cu evidenţierea domiciliului stabil sau provizoriu. Pentru elevii claselor pregătitoare, a căror vârstă nu depășește 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinţei doveditoare/carnetului de elev, cu ştampila unităţii de învăţământ acreditate/autorizate pentru anul în curs, fiind necesară și o copie după certificatul de naştere.

De abonamente gratuite pe STB „beneficiază numai elevii din învăţământul acreditat/autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale”, mai arată sursa citată. Abonamentele cu gratuitate nu sunt valabile pe liniile expres şi pe liniile speciale.

 

Te-ar putea interesa și: