„Reprezentanții Coaliției au prezentat setul de măsuri agreat deja cu miniștrii de resort: asigurarea unei cofinanțări de maxim 2% pentru sectorul non-profit; reducerea termenului de rambursare la 20 de zile, în condițiile furnizării tuturor documentelor necesare; asigurarea de prefinanțare continuă, pentru sectorul non-profit, pe întreaga durată a implementării proiectelor, pentru cheltuielile cu personalul, prin tranșe trimestriale; introducerea responsabilului de proiect, la nivelul tuturor autorităților de management, urmând ca, în cazul POSDRU, această măsură să fie analizată separat; clarificarea procedurilor de achiziții publice, în cazul administrațiilor publice locale și asumarea de către autoritățile avizatoare, în cazul identificării de nereguli.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale și-au exprimat sprijinul de principiu pentru orice demers care este de natură a simplifica procedurile administrative și a conduce la creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale, salutând inițiativa de dialog lansată de Coaliție pe această temă importantă pentru România”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

În afară de Dan Mihalache, din partea Administrației Prezidențiale au mai participat consilierii de stat Iulia Huiu și George-Vladimir Duhan.