Potrivit acestui proiect de Hotărâre de Guvern, privatizarea Poştei Române va avea loc prin dobândirea de către un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând cel puţin 20% din capitalul social, după ce capitalul Poştei va fi majorat prin aport de capital.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare. Totodată, ministerul se va ocupa de pregătirea şi realizarea privatizării Companiei Naţionale Poşta Română SA.

Reprezentanţii statului în AGA Poştei Române vor propune şi aproba în adunarea generală a acţionarilor declanşarea procesului de privatizare prin majorare a capitalului social, majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând minim 20% din capitalul social existent, precum şi selectarea unui consultant specializat şi încheierea contractului de consultanţă.

Obligaţiile consultantului

Consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare şi finalizarea tranzacţionării acţiunilor nou-emise către un investitor strategic şi va efectua analizele de diagnostic preliminare necesare identificării problemelor legale şi/sau economico-financiare, va propune soluţii, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare, va evalua Compania Poşta Română pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţului acţiunilor.

Totodată, consultantul va întreprinde orice alte demersuri necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare, precum şi pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare.

În toate cazurile, Ministerul Comunicaţiilor nu este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru a propune şi a aproba în adunarea generală a acţionarilor societăţii un preţ de vânzare a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou emise.

CITIŢI ŞI:

  • Guvernul a reeşalonat datoriile Poştei Române
  • Guvernul trimite DNA la POŞTA ROMÂNĂ!
  • Toate direcţiile regionale ale Poştei Române au fost desfiinţate
  • Sindicatul Poştei Române dă unde verde pentru concedierea a 400 angajaţi