Pe 27 septembrie, în calendarul creştin ortodox, sunt Sfinţii: Antim Ivireanul, Calistrat şi Epiharia. În “Kalendar” continuă Zilele Lupului, Berbecarii. Cutremurul recent a stârnit interesul cultural şi istoric al domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Este o replică bună. Mă întrebaţi de multe lucruri. Să o luăm de la Atlantida şi ea pierdută într-o noapte de cutremur final, o pedeapsă divină.

„Este izbitor sentimentul general al nostalgiei după pierderea unor locuri frumoase, a unei fericite perfecţiuni posedate odată de umanitate. Acest lucru trezeşte ideea că unii dintre noi poartă în subconştientul lor o speranţă de multe ori pe punctul de a se împlini, şi tot de atîtea ori dezamăgită, speranţă că undeva, cândva, poate exista un continent al păcii şi al belşugului, al frumuseţii şi al dreptăţii, acolo unde noi, sărmane fiinţe care suntem, putem fi fericite.”, spune scriitorul L. Sprague de Camp în cartea sa   „Lost continents – The Antlantis theme”.

În jurul anului 355 î.Hr. filozoful grec Platon termină de scris două „dialoguri socratice”: „Timaios” şi „Critias”.  În aceste opere apare povestea miticei Atlantide.  Critias a fost o rudă a lui Platon, iscusit  istoric şi poet talentat, dar şi politician versat, conducătorul celor 30 de tirani care au ţinut cu duritate Atena sub ascultare; într-o perioadă de dezordini sociale, ca urmare a înfrîngerii cetăţii-stat de către Sparta în Războiul peloponesiac.  „Timaios” (Timeu) începe printr-o discuţie la care iau parte Socrate, Critias, Timaios şi Hermocrates.  Convorbirea a avut loc, se pare, în anul 390 î.Hr., cînd Platon era copil, iar Socrate nu împlinise 50 de ani.  Critias relatează cum 150 de ani mai înainte, celebrul Solon, legiuitorul, a auzit în Egipt istoria insulei Atlantida.

În timpul şederii în Egipt, Solon a avut mai multe discuţii cu preoţii zeiţei Neith-Isis.  Într-una din ele, Solon a încercat să-i impresioneze pe interlocutori aducînd vorba despre tradiţia grecească a Deukalionului, despre Pyrrha, despre misterele de la Delphi şi despre Potop. Sacerdoţii egipteni au rîs, spunînd că grecii sunt nişte copii şi că nu-şi cunosc propria istorie: „O, Solon, Solon! Voi, elenii aţi fost întotdeauna copii şi nu există un elen bătrîn… Sunteţi toţi tineri cu sufletul. Pentru că nu aveţi în suflet nicio părere veche, care să se sprijine pe o legendă veche şi nici un fel de cunoştiinţe încărunţite de vreme…”. 

Cu zece mii de ani mai înainte, au spus egiptenii, Atena fondase un mare imperiu organizat după principiile unui stat perfect, o „republică aristocratică”.  După cum avea să arate chiar Platon în dialogul său celebru, „Republica”.  O tehnocraţie militară deţinea puterea şi toată lumea era mulţumită, femeile erau credincioase şi frumoase, iar bărbaţii cinstiţi şi curajoşi.  De asemene, au continuat povestirea preoţii, exista şi un „Imperiu al Atlantidei”, centrat pe o insulă la vest de coloanele lui Herakles, mai mare decît Africa de Nord şi Asia Minor luate împreună, şi înconjurat de mai multe insule mici. Un arhipelag. Atlanţii au încercat să-şi extindă stăpînirea asupra bazinului Mediteranei. După ce au cucerit Egiptul, atlanţii au intrat în conflict cu grecii.

La distanţă de bazele lor militare şi de aprovizionare, atlanţii nu au reuşit să-i învingă pe greci, într-o primă bătălie, ba grecii au susţinut că ei au fost stăpîni pe cîmpul de luptă, rămînînd scris pentru posteritate că aheii i-au învins pe atlanţi.  Cu toate „armele formidabile ale atlanţilor şi tehnica superioară de luptă a generalilor”.  Războiul a rămas indecis cînd „într-o singură noapte, insula Atlantida s-a scufundat din cauza unui cutremur groaznic, pedeapsa zeilor pentru că atlanţii se înrăiseră”.  Critias spune, apoi, că a stat toată noaptea treaz, încercînd să-şi reamintească „toate amănuntele, care ilustrează perfect teoria lui Socrate”.  Socrate însuşi era foarte entuziasmat de faptul că  „exemplul nu este fals, ci pur adevăr istoric”.

În următorul dialog, „Critias”, Platon rezumă naraţiunea, arătînd că atunci cînd zeii au împărţit lumea, cetatea Atena i-a revenit zeiţei Atena şi zeului tehnologiei Hephaistos iar Atlantida era sub protecţia puternicului frate al lui Zeus, zeul mărilor Poseidon.  Poseidon a avut ca fii, cu o muritoare, cinci perechi de gemeni, (motiv des întîlnit, în mult religii, al mezalianţei nemuritor-muritoare), ai căror urmaşi formează clasa conducătoare în Atlantida din rîndurile căreia se alegea regele. Mai tîrziu, toţi atlanţii au revendicat ascendenţa divină, adică toţi cetăţenii Atlantidei se trăgeau din zei. Bună strategie, ca imagine publică!

Amănuntele date de Platon asupra Atlantidei, în cele două opere ale sale, sunt surprinzătoare.  La prima vedere, cercetătorul ar fi înclinat să creadă că povestea Atlantidei este doar un exemplu, un artificiu, pentru demonstrarea teoriei unui stat organizat politic perfect. Adică avînd structura unei „republici aristocratice”, a „unei democraţii militare”, cea mai bună organizare politică de până acum şi probabil şi în viitor, cât or mai fi oameni pe Pământ. 

Totuşi, anumite detalii se potrivesc prea bine pentru a fi întîmplătoare, iar efortul făcut pentru premeditare ar fi fost imens şi disproporţionat cu rezultatul. Astfel, Platon arată că Atlantida avea capitala, numită tot Atlantida (Posedonia, spun unii) la ţărmul de sud al insulei-continent. Grecii antici  nu aveau un termen bine definit pentru continent, iar cînd Platon arată că suprafaţa Atlantidei era cît Libia şi Asia la un loc (nordul Africii şi  Asia Mică), ne putem da seama că Atlantida era ceva mai mică decît Europa.  Platon continuă arătînd că solul insulei era foarte fertil şi că se obţineau două recolte pe an. Filozoful grec spune că o suprafaţă de circa 190 pe 530 kilometri era irigată.  Precizează că existau baraje, multe canale şi  alte lucrări ingenioase hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare,  pentru dirijarea apei.  Irigaţiile erau folosite în antichitate pentru cultivarea porumbului – civilizaţia maya, şi a orezului – civilizaţiile din estul Asiei. 

Specialiştii au calculat că pe suprafaţa dată se puteau recolta, anual, în ipoteza a două recolte, cel puţin 15 milioane tone de orez, sau produse echivalente.  Produsele alimentare ar fi permis existenţa unei populaţii de 25-30 milioane de locuitori şi ar mai fi fost şi destul pentru export.  Numărul populaţiei corespunde statistic cu mărimea armatei atlante, estimată de Platon la 1.200.000 de soldaţi şi 10.000 de care de luptă. 

Tot Platon descrie şi „geometria sacră” a capitalei atlante.  Atlantida, capitala, avea o formă perfect rotundă cu diametrul de peste 17 kilometri, înconjurată de un canal navigabil şi parcursă, în unghi drept, de două diametre-canale.  Adică, este vorba de o cruce înscrisă într-un cerc.  Simbolul aminteşte de crucea celtică, dar şi de hieroglifa egipteană Punt, care desemna Paradisul, sfînta euharistie, dar şi ţara Punt de unde se aduceau aur, pietre preţioase şi arme ciudate.  Canalul circular poate fi şi reprezentarea lui Uroboros, şarpele primordial, înţelept şi nemuritor.  În orice caz, crucea Atlantidei  este un binecunoscut simbol esoteric reprezentînd, în Astrologie şi Alchimie – Pământul.  Capitala a fost apărată de un imens triplu zid circular, cu patru porţi, în cele patru puncte cardinale. 

Anumiţi autori sunt de părere că simbolistica mandalei şi unele mantre încriptează informaţii despre capitala Atlantidei – pot fi doar exagerări, cum de altfel se fac pe seama multor enigme. 

„Din cauza mărimii imperiului, multe lucruri se aduceau din ţări îndepărtate, cu toate că solul ţării conţinea majoritatea celor necesare vieţii… Canalele şi portul măreţ erau pline de corăbii şi negustori veniţi din toate colţurile lumii şi care produceau zi şi noapte un zgomot surd şi o rumoare de voci omeneşti.” – spune Platon în „Critias”, (114, 117).  Comerţul internaţional naval era, deci, foarte dezvoltat. 

Ei bine, anticii nu prea au dat atenţie Atlantidei. Doar istoricii extrem de sobri, Strabon şi Posidonios, spun că Platon ar fi afirmat despre Atlantida : „Este posibil ca povestea să nu fie o simplă invenţie”. 

De Atlantida nu s-a mai discutat pînă prin secolul al XIX-lea.  Brusc, apare celor cu pretenţii intelectuale, că exerciţiul deductiv, gen enigmele istoriei, este de bon ton.  În secolul XIX şi în proaspăt defunctul secol XX,  se scriu circa 2.000 de tomuri pe problema Atlantidei.  De fapt, pe problemele Atlantidelor.  Fiecare autor ţine la cîte o ipoteză şi marea majoritate au, în general, dreptate. 

Mai apar şi alte continente pierdute, ca rivale la gloria Atlantidei: Mu, Lemuria şi Gondwana. Unii dintre autori iau toate detaliile precizate de Platon : insulă, coloanele lui Hercule (Gibraltar?), vulcan, climă blîndă, cai, elefenţi, mare de nămol după scufundare. Alţii selectează argumentele, punîndu-le de acord cu evenimente istorice reale şi cu descoperirile arheologice.  Sunt avansate zeci de posibile situări geografice ale Atlantidei, dintre care vreo 6-7 au rămas şi pînă astăzi în discuţie.

Dacă ne referim strict la izvorul egiptean, apare ca cel mai probabil situarea Atlantidei în insula  Thera (Santorini), în Mediterana. Insula a fost distrusă de un cutremur catastrofal urmat de o formidabilă explozie vulcanică, aceasta cu circa 1.480 ani înainte de Hristos, deci, cu o mie de ani înainte ca Solon să afle istoria Atlantidei.  Un fum gros a acoperit soarele pentru mai multe luni şi valuri uriaşe de şase metri au distrus litoralul egiptean. Tot în acea vreme dispare brusc una dintre cele mai înfloritoare şi puternice civilizaţii antice: regatul minoic. 

Explicaţia acestei enigme este meritul profesorului K.J. Frost de la Queen’s University din Belfast, care în anul 1909, la 19 februarie, publică în ziarul londonez Times un articol, „Continentul dispărut” în care aducea argumente imbatabile pentru ipoteza minoică a Atlantidei.

Cutremurul de sâmbătă noaptea a zguduit convingerile multora. Şi ale mele. Acum sunt aproape convins de faptul că Atlantida a fost o afacere din Mediterana, a fost puternica civilizaţie minoică. Anticii erau puţini, aveau puţine lucruri şi de aceea înfrumuseţeau istoria. Armatele erau înmulţite, teritoriile mărite, se spuneau poveşti frumoase despre eroi şi zei atotputernici.

Trăim sub ameninţarea sindromului Atlantida ?  Poate că da. Platon a spus că Atlantida a fost distrusă din voinţa zeilor, pentru că atlanţii deveniseră răi, hoţi, neomenoşi, războinici şi fără etică!

Iar viitorul sfânt Arsenie Boca a spus: „Să nu vă fie frică de pedeapsa Lui Dumnezeu, ci de lipsa ei!” citând şi adaptând Scriptura.

Aşa că fiecare va avea ce merită, nu vă puteţi ascunde, fiecare este măsurat, cântărit şi judecat după criterii ce scapă logicii umane. Dar ceea ce respectă chiar şi legile neştiute ale lui Dumnezeu este faptul că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC    Evită impasurile printr-o atitudine prudentă şi isteaţă. Ocoleşte persoanele care crezi că pot să-ţi facă probleme şi atenţie sporită dacă călătoreşti, sau te deplasezi pe distanţe scurte. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte, numără până la zece, respiră adânc – şi totul (poate) se rezolvă. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare.  Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri.

TAUR  În ciuda cuadraturilor de pe cer aş putea spune că e o zi excelentă pentru o afacere profitabilă, sau pentru începutul unui nou proiect interesant. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperia astazi va face mare placere celei dragi. Surprinde-i pe cei dragi făcându-le niste mici cadouri, aşa, fara nici un motiv, doar ca să le arăţi afecţiunea ta!

GEMENI  Păstrează-ţi activitatea în limite normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit. Limitează-te la activitatea ta obişnuită! Evită deciziile la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine aspectata pentru succesul unor afaceri-relaţii. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii.  Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie.

RAC   Ai unele idei mai îndrăzneţe pe care vrei să le pui în practică. Ai noroc, stelele te ajută! Azi vezi lucrurile de o manieră mai pozitivă, mai dinamică şi cei din jur apreciază acest lucru. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Iti plac lucrurile clare si faci achizitii solide. Mai pe seară, trebuie sa verifici un dispozitiv domestic mecanic, sau electronic – ca să nu-ti faca probleme pe viitor!

LEU   Încerci, cu greutate, să păstrezi un secret despre domeniul sentimental. Te concentrezi să eviţi unele indiscreţii, dar nu te poţi stăpâni să nu vorbeşti prea mult. Atenţie, nu da din casă! Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Din nou o zi aproape favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate ca şi „rectificările” în coşul de cumpărături. Seara foarte romantică, sigur, dacă ai vârsta şi dispoziţia necesare.

FECIOARĂ   Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Veşti bune. Zi favorabilă, în contextul unui eveniment apropiat în familie. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Dimineaţa este activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. După o dimineaţă interesanta, dar obositoare, este cazul să te relaxezi puţin. Nu prea mult, pentru că nu te lasă energia proprie! Poate te duci la un spectacol, sau la un concert?

BALANŢĂ  În special poziţia Lunii, dar şi a planetelor, te face să speri în rezolvarea favorabilă a unora dintre problemelor tale de pe drumul critic, cele pe care le urmăreşti şi sunt importante. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor.  O discuţie din a doua parte a zilei îţi vor clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei.

SCORPION   În această zi de marţi, trei ceasuri rele, se spune, este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se potolească şi să se structureze. Du-te la cumpărături, mai vezi lumea! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie.

SĂGETĂTOR   Foloseşte-te de intuiţie în rezolvarea problemelor urgente. Astăzi eşti avantajat de stele în domeniul imaginaţiei, fie ca eşti la serviciu, la şcoală, sau trebăluieşti prin bucătărie! O propunere sau chiar o ofertă, dacă nu azi, atunci mâine. Cu toate că pare foarte avantajoasă, fii foarte atent la detalii, manifestându-ţi totodată entuziasmul pentru proiect, poate o modalitate de a mai câştiga câţiva bănuţi în plus. Cere mai multe informaţii pentru a lua o hotărâre. O zi excelentă pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Mai tot ce faci poţi să reuşeşti.

CAPRICORN    Astăzi gîndeşte-te la viitor ca la un lut pe care poţi să-l modelezi după bunul plac.  Destinul este suma deciziilor noastre, şi avem o soartă corespunzătoare. Este fals, dar mobilizator! Conjunctura, aspectele stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Aşa cum am spus, aspectele sunt complexe, aşa că te poţi aştepta şi la veşti mai puţin plăcute, legate de întârzieri sau de persoane care se dau la fund şi nu mai raspund la telefon. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau cu partenerii!

VĂRSĂTOR     La serviciu, o veste, o informaţie, îţi oferă un prilej neaşteptat, dar care pare desul de plăcut/profitabil. Daca stai acasă poate fi o propunere pentru un curs de cosmetică, sau altceva! Rezolvă toate problemele în cursul dimineţii, pe cele care poţi. Îmbunătăţirea situaţiei financiare, veşti bune. Nu da curs unor porniri de moment. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Veşti bune şi programe de distracţie, poate, mai pe seară.

PEŞTI  Astăzi trebuie să fii mai atent la gestiunea timpului tău. Evenimente păguboase şi oameni mediocri, sau numai neatenţi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul cu graţie! O zi nu foarte favorabilă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da, sau lua, cu împrumut, bani; în general orice afacere cu bani astăzi – nu este favorabilă. Astăzi planifică timpul cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă. Urmată de o după amiază monotonă. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt?!