Potrivit informațiilor publicate de Minister, înscrierea elevilor din ciclul gimnazial pentru această formă de educație va începe pe 29 iunie și se va încheia pe 6 iulie. Procedura de înscriere prevede completarea fișelor și a dosarelor de înscriere la școlile gimnaziale care, mai departe le vor transmite unităților de învățământ profesional, în funcție de opțiuni.

Conform calendarului, luni, 25 mai, școlile profesionale trebuie să elimine probele de preselecție și să actualizeze Comisia de Admitere. Până pe 27 mai, inspectoratele şcolare transmit la MEC şi la CNDIPT planurile de școlarizare și afișează oferta educațională pentru învățământul profesional de stat, pe domenii de pregătire și calificări, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la cele de învățământ profesional.

În intervalul 27 – 29 mai  vor fi transmise, școlilor gimnaziale, broșurile cu informații privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Tot în această perioadă vor fi afișate la școlile gimnaziale graficele cu programarea ședințelor/sesiunilor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional și dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat, respectiv în Fișa de opțiuni pentru învățământul dual).

În intervalul 29 iunie – 03 iulie și 06 iulie 2020 va avea loc  înscrierea candidaților în învățământul profesional, iar pe 21 iulie vor fi afișate numele candidaților înmatriculați și situația locurilor rămase libere.