Cum se fac înscrierile în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

Cum se fac înscrierile în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

Ministerul Educației a anunțat printr-un comunicat de presă că înscrierile copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 încep în data de 17 martie 2021. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Biroul de presă al Ministerul Educației a emis Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, precum și Calendarul înscrierii. Conform comunicatului de presă, înscrierile încep în data de 17 martie 2021. Fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ

Comunicatul biroului de presă al Ministerului Educației mai precizează că în perioada 29 martie –28 aprilie 2021, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor putea completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor .

Prima etapă de însciere în învățământul primar

Astfel, prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, după următorul calendar:

Ne puteți urmări și pe Google News

”10 – 11 mai 2021 - Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021 - Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.”

A doua etapă de înscriere în învățământul primar:

”21 mai 2021 - Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

24 mai – 31 mai 2021 - Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

4 iunie 2021 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare”.

Centralizarea și soluționarea cererilor părinților

În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.