Cum să respingi o executare silită demarată nelegal?

Cum să respingi o executare silită demarată nelegal? Executare silită. Sursa: Sergii Gnatiuk | Dreamstime.com

Orice persoană care se confruntă cu o executare silită demarată ilegal o poate contesta prin formularea unei contestații la executare în termenul prevăzut de lege. Societatea de Avocați Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executări silite care va putea analiza dacă sunt incidente fie prescripția executării silite, fie  dacă perimarea executării silite, dacă somația a fost emisă nelegal sau nu a fost emisă deloc, caracterul creanței certe, lichidă și exigibilă.

După caz, la solicitarea contestatorului, instanța poate dispune suspendarea executării silite în urma achitării unei cauțiuni.

Condițiile esențiale ale executării silite în România

Temeiul legal pentru a putea demara o executare silită este existența unui titlu executoriu, fiind obligatorii condițiile creanței de a fi certă, lichidă și exigibilă, în concret: existența neîndoielnică a creanței să rezulte din titlu executoriu, obiectul creanței să fie determinat sau determinabil, iar obligația debitorului să fie ajunsă la scadență, ori acesta să fie decăzut din beneficiul termenului de plată, situație incidentă în cazul în care acesta din urmă se sustrage de la obligațiile care îi revin potrivit legii, este în stare de insolvabilitate cunoscută sau micșorează garanțiile acordate creditorului, ori alți creditori fac executări asupra averii lui.

Cum ne putem apăra în fața executării silite ilegale? - Incidente procedurale în cursul executării silite

Conform dispozițiilor legale, executorul judecătoresc este obligat să comunice debitorului o copie de pe încheierea de încuviințare a executării silite, o copie certificată a titlului executoriu și, de principiu, o somație. Există numeroase situații în care aceste demersuri nu sunt efectuate, lucru ce atrage nulitatea executării silite.

Ne puteți urmări și pe Google News

Pe parcursul executării silite pot apărea diverse incidente procedurale, cum ar fi prescripția ori perimarea executării silite. Pentru a opera prescripția în cursul unei executări silite deja începute, este necesar ca între actele de executare silită să fi trecut mai mult de 3 ani, fără să fie întocmite alte acte de executare silită care să întrerupă prescripția. De asemenea, există situații în care încă de la începutul executării silite prescripția executării silite să poată fi invocată în cadrul unei contestații la executare, urmând a fi anulate toate actele de executare întocmite în dosar.

În ceea ce privește perimarea executării silite, aceasta reprezintă o sancțiune a creditorului pasiv, operând în anumite condiții prevăzute de lege.

Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executări silite care va putea analiza dacă sunt incidente fie prescripția executării silite, fie perimarea executării silite și care va putea stopa o executare silită ilegală.

Toate aceste incidente procedurale vor putea fi invocate în cadrul unei contestații la executare ce va fi introdusă în termenul și în condițiile prevăzute de lege. Un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executări silite va putea analiza posibilitatea de admitere a unei astfel de contestației și va putea obține anularea actelor de executare silită în fața instanței competente.

Cum ne putem proteja până la anularea executării silite?

Legislația în domeniu reglementează posibilitatea formulării unei cereri de suspendare a executării silite până la soluționarea contestației la executare. Aceasta poate fi formulată oricând pe parcursul procedurii, inclusiv odată cu contestația la executare.  Pentru a obține suspendarea executării va fi necesară depunerea unei cauțiuni al cărei cuantum depinde de valoarea obiectului contestației. În cazul admiterii cererii de suspendare a executării silite, cauțiunea va fi indisponibilizată până la momentul soluționării contestației la executare de către instanță printr-o hotărâre definitivă.

Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la un avocat specializat în drept comercial, litigii comerciale și executării silite care să efectueze calculul cauțiunii necesare, precum și să analizeze oportunitatea utilizării oricărui remediu legal pentru a bloca orice executare silită ilegală.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2021, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 2 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2021. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.ro.