Evenimentul Zilei > Justitie > DIICOT: Clanurile INTERLOPE au un nou lider EXTREM de periculos. ”REGELE” interlopilor: „Eu sunt infractor! Î?i scot un ochi. Te bag în ciment!”
DIICOT: Clanurile INTERLOPE au un nou lider EXTREM de periculos. ”REGELE” interlopilor: „Eu sunt infractor! Î?i scot un ochi. Te bag în ciment!”

DIICOT: Clanurile INTERLOPE au un nou lider EXTREM de periculos. ”REGELE” interlopilor: „Eu sunt infractor! Î?i scot un ochi. Te bag în ciment!”

„Eu îmi fac legea mea, frate”, "Te bag în ciment!" „Eu nu sunt prost”, „Eu sunt ?tefan cel Mare, b?, a?i înnebunit?!”, „M? bat cu omul, unu la unu”, „Mie mi-a dat unul o s?geat?, eu îi dau 50 de s?ge?i”, „B? tâmpitule, pe banii mei, vre?i s?-mi face?i m? flagrant”, sunt doar o parte din replicile, interceptate de procurorii DIICOT, ale noului ?ef al lumii interlope.

Noul lider al clanului Sportivilor, Mircea Emil B?lu?, zis „Mircea Nebunu’”, î?i controla cu o mân? de fier interlopii din subordine. Procurorii DIICOT care l-au trimis ast?zi în judecat? sus?in c? la gruparea acestuia au aderat mai mul?i membri ai vechii grup?ri a „Sportivilor”, dar ?i membri din clanul „C?m?taru”. Astfel, el a ajuns s? domine sudul Capitalei ?i ora?ul Zimnicea. "Tr?iasc? Clanul Sportivilor!!! În ciuda la du?manii… Tr?iasca Mircea Nebunu’, st?pânu’ Berceniului !!!", urlau la petreceri interlopii. Manelistul Florin Salam, unul din prefera?ii Sportivilor, i-a dedicat acestuia mai multe melodii.
Mai multe detalii despre aceast? anchet? a procurorilor DIICOT în articolele
ANCHET? EVZ Clanul "Sportivilor", greu de r?pus
INTERCEPT?RI DIICOT. Justi?ia "Sportivilor": "Eu nu sunt cu mili?ia, eu sunt infractor. Eu sunt ?tefan cel Mare, b?, a?i înnebunit?!"
Ordinele ?efului executate milit?re?te
„Mircea Nebunu’” ?i-a constituit ?i dezvoltat o adev?rat? „re?ea” care opera ?i executa dispozi?iile sale, ajungând s? domine lumea interlop? din municipiile Bucure?ti ?i Zimnicea, scopul final al activit??ilor infrac?ionale desf??urate fiind extinderea ariei de influen??. În noua grupare de criminalitate organizat? constituit? de acesta au fost atra?i atât fra?ii acestuia – B?lu? Valentin Eugen ?i B?lu? Drago? Constantin – cât ?i Marin Teodor ?i Marin Alexandru – ambii din Zimnicea, jude?ul Teleorman, Muti Sorin, Vulpeanu Sorin, Dumitru Florin, Marin Marian Bogdan ?.a. Toate aceste sunt prezentate în rechizitoriul DIICOT prin care „Mircea Nebunu’” a fost trimis în judecat? pentru infrac?iuni violente ?i constituirea unui grup de crim? organizat?.
Bani de bani
Interlopul a g?sit o metod? ingenioas? de a face bani, dup? ce a aranjat o rulet? electronic? la o sal? de jocuri din Capital?. Atunci când "sportivii" aveau nevoie de bani, era de ajuns s? joace la aparat ?i încasau sume fabuloase. În mod similar ela aranjat mai multe rulete în clzburile din Teleorman ?i Bucure?ti. Dintr-o discu?ie telefonic? a rezultat c? Mircea Emil B?lu?, era nemul?umit de faptul c? nu-?i primea banii ,,cî?tiga?i” la rulet?, avea un mare interes s? achizi?ioneze anumite bunuri, pe care inten?iona s? le foloseasc? pentru a-?i înt?ri for?ele. El inten?iona s? ac?ioneze de o manier? agresiv? împotriva patronului unui club de jocuri.
"?i-am dat cas?, ?i-am dat ma?in?, î?i dau bani pe lun?! Î?i dau pe mor?ii t?i, nu e?ti bun de nimic!"
Discu?ia o avea cu unul dintre locotenen?ii s?i, Alexandru R?zvan Vasile,zis Spadafora.
Mircea Emil B?lu?: P?i du-te ?i du-o de tot c? la mine nu mai vii, te dau afar? b?, gata!
Alexandru R?zvan Vasile: Ha, ha!
Mircea Emil B?lu?: Bine! O s? vezi tu în p… mea, o s? vede?i voi ce fac eu acuma când vin acas?. Bine o s? vede?i cum pleca?i! Stai s? vezi cum schimb eu oamenii, sta?i c? vede?i fir-a?i ai dracu s? fi?i! Du-te ?i du-o…
Alexandru R?zvan Vasile: Trebuie s? duc purceaua ha!
Mircea Emil B?lu?: Ce purcea m?? Fir-a?i ai dracu cu curvele voastre, cu purcea… Stai ?i (….) ! ?i-am dat cas?, ?i-am dat ma?in?, î?i dau bani pe lun?! Î?i dau pe mor?ii t?i, nu e?ti bun de nimic! Ce purcea e m? înnebuni?i. Ave?i câte-o femeie… v?, v? dispera?i de femei, fir-a?i ai dracu s? fi?i! ?i tu ?i finu Florin, o p…. ?i ?la îl bate nevast?-sa ?i Bobo, ?i Castorul ?la, numai limbi?ti! Hai c-o s? pleca?i dracu to?i, fir-a?i ai dracu s? fi?i!
Mircea Emil B?lu?:  S? vezi ce b?taie îi dau. Hai c? cu ala m-am jucat cu Rusu de a fugit de nu i-am f…, dar trebuie chiar c? ?i-o f.. acuma!
Amenin??rile interlopului
Patronul clubul s-a plâns procurorilor DIICOT c? a fost amenin?at atât în prezen?a sa, cât ?i a poli?i?tilor veni?i la fa?a locului în diminea?a zilei de 11 iulie de Mircea Emil B?lu? spunându-i c? „o s?-i scoat? un ochi, c? o s?-i dea foc la cas? ?i c? îi ia ma?inile. De asemenea, acesta a proferat amenin??ri ?i la adresa Crinei, prietena patronului”.
Mircea Emil B?lu?: ?-atuncea…când am câ?tigat, am fost bun. Vino încoace, stai cu mine de vorb? aicea…S? te vad lâng? mine.Vino încoa c? nu-?i fac nimic, c? n-am…, s? moar? ?i mama ?i tata ?i fra?ii mei dac? am ceva cu tine. Din contra, te iubesc ?i dac? stai cu mine aici ?i vedem ce facem. Ce vrei, vrei s? m? aduci la disperare, sa fac una pe dos? Eu dac?-ti trag ?ie un pumn ?i astea…voi nu imi mai da?i mie banii, asta astepta?i? P?i, eu daca nu-mi da?i banii ?i fac belele ?i va dau foc ?i v? bat, v? duce?i la militie ?i m?…?i zice?i m? gata nu-?i mai d?m banii ?i…una la mân?, eu nu sunt prost! Vrei s? m? duc s? chem Garda Financiar? s? te bag la pu?c?rie? Nu pot s? fac nici a?a, frate.Vino-ncoa, stai cu mine aicea, vedem ce facem.
(………)
Mircea Emil B?lu?: B?i, eu nu sunt cu militia! Eu îmi fac legea mea, frate. Eu nu m-am dus niciodat? la militie, eu nu m? plang cu militia.Voi a?i venit cu militia, eu nu sunt cu militia, eu nu v-am deranjat. Eu nu m? duc la militia. Pe mine dac? m? bate unii ?i m? taie acuma, m? duc m? culc, m? sp?l, m? aia ?i m? duc ?i eu la lupt?, Eu sunt ?tefan cel Mare, b?, a?i înnebunit?! Din str?mo?i în str?mo?i. Mie mi-a dat unul o s?geat?, eu îi dau 50 de s?ge?i. Eu nu m? duc la militie. Pe mine, dac? intr? unii acuma ?i m? bate ?i m? alea, eu nu m? duc la militie, eu nu sunt cu militia. P?i tu ai v?zut ho?ii s? strige ,,Ho?ii!”. Eu sunt infractor...?i de ce nu m-am mai dus la mili?ie s? spun ,,B? ??tia mi-au luat banii pe aparatele astea false”. Am t?cut din gur?. M-am dus acas?, m-am dus…am mai muncit ?i am facut rost într-o s?pt?mân?, o zi, doua, am mai f?cut rost de bani, am venit s? mai câ?tig sau s? mai pierd. Am venit la lupt?. P?i ?i când câ?tig, nu-mi da?i banii, ce dracu’!
Patron: Eu ?i-am zis, încerc eu s? fac rost de ni?te bani, s?-?i dau ni?te bani din partea mea, cu toate c? nu am eu nicio treab? cu ei, c? s? nu mai…
Mircea Emil B?lu?: P?i nu c? m? din partea ta, m?…c? voi trebuie s?-mi da?i banii, b? Mircic?, b? tat?, b?! D?-mi aparatele, d?-mi alea s? le vindem, chem?m militia…cine le scoate…mi-o iau eu, m? bat cu omul, unu la unu.
Patron: P?i ?i?
Mircea Emil B?lu?: M? pui îmi retrag alea, îmi retrag plângerea…
(………)
Mircea Emil B?lu?: Bine, m?, hai c? m? duc eu la mili?ie acuma ?i asta… ia d?-i m? la mili?ie, m?!D?-i m? la mili?ie! Stai m? c? m? duc eu la toat? Garda ?i la to?i.Stai m? c? sun eu acuma, sta?i m? c? sun eu, vre?i s? m? lega?i?A?i trimis masca?ii, s? stea masca?ii acolo acas? s? m? lega?i, s? face?i 19 pe banii mei.B? prostule, b?, b? tâmpitule, pe banii mei, vre?i s?-mi face?i m? flagrant, m? tâmpi?ii dracu! P?i ce treab? am eu cu m?-ta? Eu am venit s? vorbesc cu voi la telefon ?i la astea!Ce treab? am eu m?, vre?i s? m? lega?i, m? pe banii mei. B?i prostule, te nenorocesc s? moar? familia mea, dac? nu te bag în ciment. Nu mai vreau niciun ban, tu e?ti nebun, s?-?i iei lumân?ri de banii ?ia. Deci acum, chiar ca s?-?i iei lumân?ri, b? prostu dracu care e?ti. P?i tu m? trimi?i la m?-ta s? zic? m?-ta despre ce e vorba, de bani, adic?, pe fa?? vrei s? m? legi.Nu frate, vino la mili?ie, d?-mi banii c? am actele cu voi ?i gata!S? rupem actele!
Patron: P?i banii trebuie s? vin? s? ?i-i dea ??tia de la Pite?ti, nu eu. Eu am vrut s? fac gestul ?sta ca s? nu mai…”
(….)
Mircea Emil B?lu?: Tu crezi c? mai deschide?i aparatele sau mai juca?i? Le sparg în fiecare zi, vin ?i le sparg zilnic cu topoarele direct în ele, ruleta, tot î?i sparg, la distrugere. Voi ave?i dosar de în?el?ciune, eu dosar distrugere. Una la una, voi retrage?i în?el?ciunea, eu scad pagubele jumate din bani, eu iar? vi le sparg, vi le tai, vi le alea, iar? vi le alea…ca la ?coal?, vi le termin de…zece mii de ori. Pân? nu-mi da?i banii, v? distrug toate alea”.

TOP 3 RECOMAND?RILE EDITORILOR:

  • PERICOLUL din raft: BOMBA fic??eilor brazilieni
  • Un caz care VA ÎMP?R?I ROMÂNIA în dou?: drama IULIANEI, studenta cu un copil din flori. IERTARE SAU PEDEAPS??
  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Nepotism în USL. Mama secretarei lui Dragnea este… secretar de stat
TOP 5 CELE MAI POPULARE ARTICOLE:

  • Cel mai mare ANACONDA din istorie | VIDEO
  • Descoperiri MACABRE pe fundul apei. Trei MON?TRI pe care nu ai vrea s?-i vezi în VIA?A TA
  • Cele mai nocive m?rci de ciocolat? din România
  • UPDATE Milionar? din Timi?oara cercetat? ?i re?inut? într-un caz de evaziune fiscal? de 7,5 milioane de euro
  • GUANTANAMO ROMÂNESC. Crim? în SEDIUL SRI: „Am primit ordin s?-l omorâm ?i s?-l îngrop?m în curte”. PATRU SRI-i?ti condu?i de-o femeie au comis o CRIM? SADIC?