Dup? ce atât de tat?l lui Teo Trandafir, medicul Ion U??, cât ?i de amicul acesteia, Corneliu N, Vaida, au spus c? este un ?mecher ?i un vân?tor de zestre, la trei s?pt?mâni de la desp?r?ire, Constantin Iosef se ap?r? spunâd c? banii ?i i-a câ?tigat singur din munc? ?i c? faima a refuzat-o. "Publicitatea f?cut? în jurul meu nu o doresc nim?nui, trebuie s? fii nebun s? vrei asta. Am fost st?pân pe picioarele mele de la 21 de ani, când am p?r?sit România ?i asta nu se va schimba acum. Am tr?it din rugby ?i am muncit, nu am avut cele mai onorabile munci sau salarii impresionante, dar am avut cât mi-a trebuit ?i, cel mai important lucru, nu am depins de nimeni". a declarat Iosef pentru Observatorul Antenei 1.
De când s-a întors în ?ar?, Constantin Iosef a primit o slujb? la Federa?ia Român? de Rugby, care i-a încredin?at na?ionala sub 17 ani. De?i Teo Trandafir spusese c? principalul motiv de divor?, dup? ?ase luni de c?snicie, este dragostea ?i dorul fostului rugby-ist pentru pentru cei doi b?ie?i ai s?i r?ma?i în Fran?a, Constantin Iosef a spus c? nu are de gând s? plece ?i se va stabili în România, unde va încerca s? tr?iasc? din rugby.