De asemenea, Consiliul Fiscal apreciază că un eventual impact bugetar pozitiv atât al măsurilor de creștere a eficienței colectării, cât și al amnistiei fiscale nu poate fi luat în considerare ex-ante în proiecția veniturilor bugetare, având în vedere principiul prudenței, statuat de Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare.

Reprezentanții Consiliului notează că au „rezerve însemnate față de nivelul propus al veniturilor bugetare – mai ales în cazul celor din TVA și contribuții de asigurări sociale”, fiind astfel identificat un minus de venituri cumulat situat între 5,8 și 6,8 miliarde de lei.

Reprezentanții instituției apre ciază că există riscuri semnificative de depășire a țintei de deficit asumate și chiar a nivelului de referință de 3% din PIB pentru deficitul bugetar