Printre ele, proiecţia de creştere economică de 1,7% în 2012 şi 3,1% în 2013, în condiţiile în care până acum cifrele privind dinamica PIB sunt mai degrabă modeste, iar contextul internaţional e unul nefavorabil. De asemenea, proiecţia de creştere a salariului mediu pe economie cu 6,7% în acest an este una optimistă, având în vedere evoluţia de până acum din mediul privat.

Un alt capitol abordat cu un entuziasm prea mare de Guvern este cel al veniturilor publice. Proiecţia de creştere a acestora de la 32,4% din PIB în 2012 la 33,1% în 2015, deşi nu este una ambiţioasă, ia deja în calcul efectele micşorării evaziunii fiscale, chiar dacă aceasta nu a avut loc şi nu se ştie dacă se va reuşi.
Lipsa de transparenţă e şi ea o problemă

O altă problemă a documentului este lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte măsurile ce urmează să fie luate şi impactul estimat al acestora. Sunt prezentate doar idei vagi de proiecte, fără să fie detaliate şi nici făcută o estimare a impactului acestora.

„Consiliul fiscal este nevoit să constate din nou persistenţa unor carenţe de transparenţă în fundamentarea traiectoriei agregatelor fiscal-bugetare, în condiţiile în care lipseşte o cuantificare a impactului măsurilor discreţionare luate în calcul, SFB 2013-2015 conţinând doar o simplă enumerare a măsurilor deja adoptate”, se precizează în opinia oficială a instituţiei.

În finalul documentului sunt emise şi mai multe recomandări, una dintre ele fiind aceea de a introduce un capitol separat în Strategia Fiscal-Bugetară, în care să fie evaluate riscurile ce pot afecta prognoza indicatorilor, precum şi măsurile care ar fi luate într-o asemenea variantă.