De asemenea:

din iulie 2013 – prezent, preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor din România

din Mai 2013 – prezent, preşedinte al Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară – Ştiinţele vieţii, din România

din 2012 – prezent, secretar general al Consiliului Naţional de Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

din 2012 – prezent, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişesti,

din 2012 – prezent, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

în perioada 2008 – 2012, Decan al Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

din 2006 – prezent, conducător doctorat – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

din 1992 – prezent, Preparator (1992 – 1995), Asistent universitar (1995 – 1997), Şef lucrări (1997 – 2001), Conferenţiar (2001 – 2006), Profesor ( 2006 – prezent) – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

în perioada 2004 – 2008, Prodecan – Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare si Ingineria Mediului

în perioada 2003 – 2004, expert coordonator – Ministerul Educaţiei si Cercetării – Agenţia Naţională pentru parteneriatul univesităţilor cu mediul economico – social (APART)

în perioada 2000 – 2003, expert coordonator – Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Centrul Naţional pentru Programul european Leonardo da Vinci

în perioada1992-1999, coordonator la Centrul Experimental Periş – Ilfov, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

în perioada 1991 – 1992, inginer proiectant – Institutul de Studii şi Proiectări pentru Îmbunătăţiri Funciare (ISPIF).

Te-ar putea interesa și: