Pentru funcția de vicepreședinte și-au depus candidaturile trei juriști: Bogdan Stan, Marius Bălan și Lovász András Miklos. Comisia de organizare a concursului din cadrul Consiliului Național de integritate (CNI) a prezentat membrilor Consiliului lista celor înscriși, urmând ca aceștia să analizeze listele de candidați și să completeze o declarație pe propria răspundere că nu se află într-o situație de conflict de interese. Potrivit Regulamentului instituției, candidaturile vor fi analizate în cadrul ședinței CNI din data de 1 martie 2012.
Probă scrisă și inteviu
Examenul pentru ocuparea funcţiilor de președinte și vicepreşedinte ai ANI constă într-o probă scrisă şi în susţinerea unui interviu. Proba scrisă se susţine pe 5 martie 2012, ora 10.00, iar interviul va avea loc pe 21 martie 2012, ora 10.00. Ambele probe vor avea loc la sediul Agenției Naţionale de Integritate. Lovász András Miklos s-a înscris și în 2008 în cursa pentru funcția de vicepreședinte al ANI, candidatura sa fiind respinsă de CNI.