Evenimentul Zilei > Economie > CHINEZII vin la Cernavodă!
CHINEZII vin la Cernavodă!

CHINEZII vin la Cernavodă!

Nuclearelectrica (SNN) va contribui cu 2 milioane de euro la înfiinţarea societăţii mixte (JVCo) care va construi Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă şi va deţine 49% din acţiunile companiei, urmând ca investitorul chinez, China General Nuclear Power Corporation (CGN) să deţină restul de 51% din capital, scrie în Memorandumul de Înţelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea şi dezafectarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă.

Memorandumul va fi supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN în 22 octombrie 2015, scrie Agerpres. 

Investiție chineză de 51%

Documentul prevede că participarea CGN la capitalul social al societăţii mixte va reprezenta cel puţin 51%, iar participarea SNN nu va scădea sub 30%. Totodată, investitorul chinez va prelua valoarea investiţiei SNN în filiala sa EnergoNuclear SA (EN) printr-o fuziune prin absorbţie. 

Aproximativ în acelaşi timp cu fuziunea, capitalul social al JVCo va fi majorat prin aport în numerar efectuat de CGN imediat după data efectivă a fuziunii, în scopul de a restabili structura acţionariatului JVCo existentă anterior fuziunii (49% deţinere SNN şi 51% deţinere CGN). 

„Ulterior înfiinţării JVCo, CGN şi SNN se vor asigura că SNN este în măsură să recupereze în întregime valoarea investiţiei sale în EN. Părţile au luat la cunoştinţă că valoarea totală a investiţiei SNN în EN este valoarea cea mai mare dintre valoarea capitalului social subscris şi plătit al EN la data de 31 decembrie 2014, respectiv 146.152.998 RON şi valoarea de fuziune prin absorbţie a EN”, se precizează în Memorandum. 

Cinci etape pentru realizarea proiectului

Proiectul Unităţilor 3 şi 4 va fi realizat în cinci etape. În prima etapă va fi elaborat studiul de fezabilitate, va fi înfiinţată JVCo, se va realiza transferul investiţiei SNN în EN către JVCo, transferul de permise/autorizaţii/licenţe ale SNN, aferente Proiectului, către JVCo şi evaluarea activelor existente ale SNN şi ale Statului român având legătura cu Proiectul (inclusiv apa grea, combustibil nuclear etc.). 

Etapa a doua presupune aportul în natură efectuat SNN şi de statul român la capitalul social al JVCo. Această etapă va cuprinde în special faza de construcţie şi testarea, inclusiv prima încarcătură de combustibil, pregătirea operării, până la punerea în funcţiune a Proiectului în vederea exploatării comerciale. 

În etapa a treia se trece la exploatarea comercială urmând ca operarea şi mentenanţa Proiectului să fie efectuate de o companie specializată, capabilă să îşi asume şi să fie responsabilă pentru riscurile nucleare. Etapa a patra presupune dezafectarea care începe la data închiderii permanente a reactoarelor şi se va derula în conformitate cu legea aplicabilă. 

În ce condiții este desființată societatea

Memorandumul prevede şi opt situaţii în care societatea mixtă poate fi desfiinţată, respectiv dacă:

–  proiectul nu a fost aprobat de către autorităţile competente pentru ca acesta să intre în vigoare (în cele din urmă, în anumite condiţii); 
– finanţarea Proiectului nu a fost asigurată; JVCo pierde dreptul de a implementa Proiectul şi/sau pierde dreptul de proprietate asupra Proiectului; 
– RMM (Meecanismul de reducere a riscului) nu este aprobat şi implementat sau oricare dintre elementele din lista de activităţi pentru Etapa 1 prevăzute în Anexa A nu este implementat; 
– proiectul nu a primit de la autorităţile competente din România şi/sau din Uniunea Europeană toate celelalte permise, autorizaţii şi aprobări necesare pentru realizarea Proiectului; 
– contractul IPC asociat Proiectului nu este atribuit pentru orice motiv; 
– contractul IPC este încetat sau construcţia Proiectului este în mod involuntar încetată sau suspendată pentru o anumită perioadă de timp; schimbări legislative cu impact substanţial negativ asupra Proiectului. 

Fiecare Parte are dreptul de a înceta Memorandumul de Înţelegere fără nicio despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiţiei în termen de 6 luni de la semnarea documentului. 

Strategia pentru dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă pe baza tehnologiei CANDU 6 de către SNN şi un investitor privat a fost aprobată de Guvern la 31 iulie 2014. 

În primăvara acestui an, Andrei Gerea, ministrul Energiei, arăta că Acordul de investiţii cu compania chineză pentru Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă ar putea fi finalizat în până la sfârşitul anului. 

Proiectul reactoarelor 3 şi 4 era evaluat, în luna octombrie a anului trecut, la 6,45 de miliarde de euro, însă studiul de fezabilitate în urma căruia s-a stabilit acest necesar de investiţii va fi revizuit.