Astfel, Danileț remarcă faptul că în cazul unor candidați, „s-a vădit un nivel redus de instruire educațională, probabil pe fondul unei performanțe mai slabe în ciclurile gimnaziale, liceale și universitare și al unui nivel redus de cultură generală, al lipsei de orizont și de repere culturale, profesionale, morale. Un semnal autentic de alarmă este acela că mulți candidați se exprimă cu dificultate accentuată, comit numeroase erori gramaticale și de comunicare, sunt inabili de a purta un dialog, nu au proprietatea termenilor sau sunt în imposibilitate de a formula definiția unora”.

Cu titlu exemplificativ, redăm câteva fragmente din răspunsurile formulate de candidați, exemple care relevă necunoașterea semnificației unor termeni:

– ”Ignoranţa presupune, în viziunea mea, a nu acorda atenţie fiecărui element care construieşte drumul către realizarea ”justiţiei”. La insistenţele comisiei de a da un sinonim pentru ignoranţă, a afirmat că ”înseamnă a nu avea disponibilitatea de a te perfecţiona.”

– ”Libertatea este o valoare fundamentală a unui stat de drept, un atribut al tuturor oamenilor, care dacă îşi cultivă stăpânirea de sine pe un drum ce nu tot timpul este uşor o vor găsi în forma ei cea mai autentică.”

– Întrebare: O calitate? Răspuns:” Perseveritatea.”

– ”Persoanele care se sacrifică pentru idealuri, principii sunt fanatice.”

– „Cunoaşterea de sine presupune cunoaşterea limitelor şi atunci eşti un om moral”.

– ”Un prieten adevărat nu mi-ar putea cere aşa ceva, el cunoaşte etica mea faţă de justiţie.”

– ”Totodată, după trecerea în nefiinţă, din viaţa unui om rămân realizările sale, iar pentru el însuşi amintirile şi experienţele trăite pe parcursul vieţii.”

– ”Procurorii au prea mult liber-arbitru, iar eu nu o să tolerez așa ceva ca judecător”.

– ”Sunt foarte corectă, dar cu excepții.”

– ”Prin verbul a discredita înțeleg a înjura.”

– ”Empatie înseamnă capacitatea de a rezona cu fiecare individ ca să îi preiei mesajul.”

– ”Vreau să fiu judecător, pentru că judecătorul are o viziune bilaterală, spre deosebire de procuror sau avocat.”

– ”Ignoranța înseamnă nepăsare față de societate.”

– ”Vreau să devin magistrat pentru că îmi doresc o mai mare adrenalină și sunt predispus spre a fi imparțial.”

– ”Vreau să mă fac judecător, pentru că pot privi multilateral cauza, iar procurorul adoptă o vedere părtinitoare.”

– ”Justiția va fi mai solidă pentru că nu o să judec în aparență și nu voi fi blazată pentru că refuz să fac cuiva calități.”

– ”Justiția imanentă este justiția rapidă, cu caracter practic.”

– ”Un exemplu de virtute care înseamnă pasiune este spiritul de echipă care împinsă peste o anumită limită se transformă în exces de zel.”

– ”Există imparțialitate obiectivă și imparțialitate subiectivă. Imparțialitatea subiectivă înseamnă părtinire pur și simplu.”

– ”Ca judecător nu trebuie să fiu imparțial”.

– ”Eu vreau să mă fac judecător pentru că sunt mai calmă și nu vreau să supăr pe cineva, să mă mustre conștiința.”

– ”Pasiunea e acel element care vine din exterior, de exemplu prejudecățile.”

– ”Ignoranță înseamnă pasivitate.”

– ”Puterea și ignoranța duc la imparțialitate.”

– ”Onestitate înseamnă că, în facultate, când plecam în excursie cu colegii mai săraci, le dădeam bani pentru că îmi plăcea compania lor.”

-”Îmi doresc sa fiu remarcabil”

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți remarcabil?

– ”Să fiu filantrop”.

De ce vreți să deveniți magistrat?

”Mă gândeam, în retorica mea mea interioară, de ce trebuie să respectăm legea, de ce este egală pentru toți. Am avut o atragere față de reguli, de disciplină.”

Unii candidați comit grave greșeli gramaticale.

De exemplu: ”…cât și pentru o persoană cu care intrii în contact..”,   ”…pentru a depășii situația critică…”,  ”… unul i-a totul…”, ” …ideia de justiție…”, ”…înțelepciunea sa lăsând să perpetue peste mii de ani importanța educației…” sau ”Pentru a stabilii cea ce este permis unei persoane să facă, mai întâi sunt reglementate comportamentele, atitudinile interzise, rezultând astfel ceea ce nu îi este interzis să facă, ceea ce nu este reglementat, ceea ce este permis unei persoane, libertatea acestuia.”

Alte probleme grave

La spețele de etică, o parte însemnată a candidaților nu a reușit să identifice problemele și opțiunile posibile, în funcție de diversele ipoteze prezumtive. Dovedesc o atitudine rigidă, aleg o variantă de răspuns la care nu renunță, considerând (probabil) că scopul urmărit de membrii comisiei este de a adresa întrebări și de a dezvolta subiectul doar pentru a-i ”încurca”, mai consideră Danileț.

Legitimația magică

Fiind pus în situaţia de a decide dacă la spital foloseşte legitimaţia de serviciu pentru ca o rudă grav bolnavă să beneficieze de îngrijiri, în condiţiile în care se afla la urgenţă de mai multe ore, fără a fi văzută de un medic, un candidat a susţinut că ”nu îşi foloseşte legitimaţia, pentru că nu are nicio valoare şi că a văzut în oraşul natal judecători şi procurori care s-au legitimat pentru satisfacerea unui interes personal, dar nu i-a băgat nimeni în seamă”. Fiind întrebat dacă, totuşi, prezintă legitimaţia şi medicul dă curs solicitării sale, a susţinut că ”este o problemă de moralitate a medicului și chiar o să-i atragă atenţia, pentru că nu este normal să se lase influenţat de alte profesii în activitatea sa.”

Candidați aerieni

Analizând ideea cuprinsă în subiectul extras, mulți candidați au demonstrat incapacitatea de a înțelege problemele și realitățile sociale. ”Un judecător va fi mai blând față de cel acuzat pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice dacă prevede neșansa ca și el să conducă după ce a consumat alcool la o petrecere.”

”Încercarea oamenilor de a se face plăcuţi şi apreciaţi de ceilalţi, duce la diminuarea încrederii celorlalţi membrii ai societăţii, deoarece o persoană versatilă care se mulează pe modelul persoanei pe care doreşte să şi-o atragă drept prieten este periculoasă, este o formă fără fond, şi astfel de evitat”.

”În ultima parte «și lasă o urmă», trebuie să încercăm să tragem toate foloasele și să ne facem propriul drum, să ne extindem la zona de confort și după aceea să o depășim iar”.

”Concursul acesta este un hobby, o pasiune.”

Învață mecanic

„Candidații care au participat la concursurile anterioare se izolează, se rup de realitate, se limitează strict la ”învățarea” unor grile sau la învățarea mecanică a codurilor, cu accent pe acumularea de tip cantitativ a informațiilor, aspecte care diminuează gradul de relevanță al probelor din cadrul primei etape a concursurilor și atrag necesitatea sporirii ponderii interviului în economia de notare a rezultatelor finale. Alți candidați nu dobândesc experiența cuvenită prin exercitarea unei activități, fapt care, mai ales în situația participării la concursul de admitere în magistratură, impune particularizarea și completarea criteriilor de evaluare la interviu, de pildă, în privința motivației pentru a accede în profesia de magistrat”.

Un element care a favorizat obținerea unor rezultate mai slabe a fost creșterea exigenței verificării compatibilității candidaților cu profilul unui viitor magistrat, impusă de  diversele probleme atitudinale ale auditorilor de justiție, astfel cum au fost constatate pe parcursul anilor de formare în cadrul INM.

Un alt element, rezultat din punerea la dispoziția candidaților din sesiunea anterioară a grilelor de notare, a evidențiat faptul că unii candidați au optat pentru efectuarea unor ”sesiuni de pregătire prealabile” a acestei probe, pregătire raportată mecanic la criteriile generale de evaluare enunțate în documentul pus la dispoziție, în cadrul căreia este posibil să le fi fost furnizate anumite clișee sau tipare de răspuns la întrebările ”standard” pe care se așteptau să le audă de la examinatori.

Lipsa gândirii logice

Însușirea și livrarea acestor șabloane de răspuns în condiții de concurs au determinat blocaje greu de surmontat de către candidați (tăceri prelungite, stări emoționale inadecvate) și au generat din partea acestora expuneri de analize învățate mecanic (cu privire la un anumit proverb/citat), fără ca examinatorii să poată stabili existența vreunei legături între analiza expusă și ideea cuprinsă în subiectul extras.

Toate acestea au împiedicat, pe de o parte, desfășurarea firească a dialogului, iar pe de altă parte, au dovedit lipsa unei gândiri logice, inabilitatea de a face asocieri/disocieri, existența unei atitudini mimetice sau chiar simularea unor abilități, deprinderi, obiceiuri intelectuale și calități de altfel inexistente.

 

 

 

Te-ar putea interesa și: