CEDO a subliniat că “menţinerea condiţiilor “trăitului împreună” este un obiectiv legitim” al autorităţilor franceze, care dispun în acest sens de o “amplă marjă de apreciere” şi că, prin urmare, legea votată la sfârşitul lui 2010 în Franţa nu este contrară Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Tânăra femeie, care nu şi-a divulgat numele, a sesizat CEDO în legătură cu această lege, care stipulează că “nimeni nu poate, în spaţiul public, să poarte o ţinută menită a-i ascunde privirea”, sub ameninţarea unei amenzi de 150 de euro.

Cabinetul de avocaţi din Birmingham (Marea Britanie) care a apărat interesele femeii a invocat nu mai puţin de şase articole ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în acest caz (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi religioasă, libertatea de exprimare şi interzicerea discriminării), mai scrie agenția franceză, preluată de Agerpres.

Guvernul francez a cerut la rândul său respingerea acestei solicitări. Reprezentanţii săi au subliniat că legea franceză nu vizează în mod specific portul vălului integral, ci ascunderea feţei prin orice mijloc în spaţiul public, inclusiv printr-o cagulă sau o cască de motociclist.