Cei 3 pași despre cum se poate obține finanțarea europeană

Ideea – dacă aveși o idee de proiect, verificați dacă aceasta corespunde cu obiectivul Programului care ar putea finanța proiectul la care v-ați gândit. Rețineți că, pe lângă obținerea banilor pentru nevoia dumneavoastră, ideea de proiect trebuie să răspundă totodată nevoilor de dezvoltare ale regiunii, sectorului de activitate și ale grupului țintă pe care îl vizați. Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, puteți consulta ghidurile solicitantului, iar după aceea elaborați cererea de finanțare

Cerea de finanțare – pe care trebuie să o completați până la data menționată în apelul de proiecte. Trebuie să aveți permanent în vedere faptul că obținerea finanțării depinde în cea mai mare măsură de corectitudinea, calitatea proiectului și de respectarea condițiilor din ghidul solicitantului.

Apelul de proiecte – este ultimul pas pe care trebuie să îl faceți. Cererea de finanțare se depune online, în sistemul informatic MySMIS2014. Conectați-vă și alegeți apelul de proiecte din cadrul Programului Operațional în care se încadrează ideea dumneavoastră. Parcuyrgeți cu atenție ghidul solicitantului și pregătți inforațiile solicitate.

Cine poate beneficia de finanțare

  • persoanele fizice, respectiv planurile de afaceri propuse de acestea prin intermediul administratorilor de scheme de antreprenoriat
  • întreprinderile mari, mici și mijlocii
  • universitățile și instituțiile de cercetare
  • organizațiile neguvernamentale
  • sindicatele și patronatele
  • instituțiile publice centrale și locale

Este important de menționat faptul că sunte trei tipuri de apeluri de proiecte. În cadrul apelurilor comeptitive sunt incluse apelurile de proiecte în cadrul cărora cererile depuse pentru finanțare concurează cu alte proiecte similare. Următoarea categorie sunt apelurile noncompetitive – apelurile de proiecte care sprijină instituțiile publice pentru implementarea politicilor publice. Iar cea de-a treia categorie sunt proiectele majore. Acestea sunt acele proiecte de investiții care au drept scop creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Valoarea unui proiect major depășește 50 milioane sau chiar 75 milioane de euro, în cazul celor din domeniul transporturi, și sunt aprobate direct de Comisia Europeană