Evenimentul Zilei > Social > Ce trebuie de perioada de plată a CAS să știți dacă aveți contracte pe drepturi de proprietate intelectuală
Ce trebuie de perioada de plată a CAS să știți dacă aveți contracte pe drepturi de proprietate intelectuală

Ce trebuie de perioada de plată a CAS să știți dacă aveți contracte pe drepturi de proprietate intelectuală

Persoanele care lucrează pe contract pe drepturi de proprietate intelectuală cu reținere la sursă trebuie să plătească lunar contribuția de asigurări sociale 10,5% din veniturile brute realizate (CAS).

Sistemul public de pensii din România este reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. În sistemul public de pensii se acordă cinci categorii de pensii: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțială, pensia de invaliditate, pensia de urmaș.


Pensia este un drept acordat la cerere și are la bază plata contribuției de asigurări sociale pe o perioadă minimă de timp, expres prevăzută de lege în raport de data nașterii solicitantului. Pensia se stabilește în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Poziția Ministerului Muncii

„Pentru a putea beneficia de o categorie de pensie, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, respectiv vârstă de pensionare și stagiu minim de cotizare, indiferent de domeniul de activitate în care și-a desfășurat activitatea sau de forma juridică. Baza de calcul a pensiei o reprezintă veniturile brute realizate care au constituit bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat. În concluzie, este vorba despre o persoană care a realizat venituri din drepturi de autor și a realizat stagiu de cotizare în perioada aferentă desfășurării activității care a generat aceste drepturi numai în măsura în care a plătit contribuții de asigurări sociale în această perioadă, asupra acestor venituri”, informează Ministerul Muncii la solicitarea EVZ.

Începând cu 1 ianuarie 2011 contribuțiile sociale obligatorii sunt reglementate prin Codul fiscal, act normativ gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, care oferă informațiile privind obligațiile persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor referitoare la plata contribuțiilor sociale obligatorii.

Calculul CAS

De exemplu, la un venit brut de 1.000 de lei, cota forfetară este de 400 de lei. Astfel, baza de calcul rezultată = 1.000 – 400 = 600 lei.

CAS = 10,5% x 600 lei = 6.300 lei

Cum se calculează contribuția la CAS

Persoanele care lucrează exclusiv pe drepturi de autor (sau drepturi de proprietate intelectuală, după cum sunt denumite în noul Cod Fiscal) se întreabă dacă aceste perioade se constituie vechime în muncă. Potrivit noului Cod Fiscal (Legea 227/2015, ultima actualizare Legea 358/31 decembrie 2015) care se aplică din 2016, statul cuantifică vechimea în muncă în funcție de cotizația lunară plătită pentru CAS. În cazul celor care realizează venituri din proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, art. 149 Cod Fiscal, „baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă prevăzută la art.70 și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3) în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția”. Practic, baza de calcul reprezintă venitul brut realizat din care se scade cota forfetară (40% din venitul brut).