Contactată de EVZ, o societate de administrare a fondurilor de pensii private a explicat faptul că dreptul la pensia privată apare la momentul pensionării din sistemul public de pensii din România.

„Art. 35 (1) După aderare sau repartizare, participanții sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată decât la cererea expresă a acestora”.

Reprezentanții societății de administrare a fondurilor de pensii au mai precizat pentru EVZ că paarticipanții au posibilitatea să revendice suma cumulată în contul individual deschis la Fondul de pensii administrat privat astfel:
„- la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă în sistemul public, dacă dețineți o Decizie privind acordarea pensiei pentru limita de vârstă, sau dacă
– beneficiați de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru pierderea totală a capacității de muncă, dacă dețineti Decizie administrativă valabilă privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, respectiv a unei categorii similare de pensie și Decizie medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conține referiri cu privire la caracterul nerevizuibil, conform Legii pensiilor publice, sau legilor care reglementează pensiile altor sisteme, după caz.

Totodată, în caz de deces, activul cumulat în contul individual poate fi revendicat de către moștenitorii legali.

Dacă nu realizați venituri pentru care se depun declarații nominale de asigurare, nu veți încasa contribuții la fondurile de pensii private și contul rămâne activ până la data îndepliniri condițiilor de pensionare pentru limita de vârsta în sistemul public.

Te-ar putea interesa și: