Evenimentul ZileiEVZ SpecialSchimbări majore la asociaţiile de proprietari. E vorba de bani mulți la mijloc

Schimbări majore la asociaţiile de proprietari. E vorba de bani mulți la mijloc

Schimbări majore la asociaţiile de proprietari. E vorba de bani mulți la mijloc
Asociațiile de proprietari pot să lucreze cu administratori fie în baza unor contracte de muncă, fie în baza unor contracte de prestări servicii.

Potrivit legii cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, președintele asociației poate fi remunerat, la fel ca membrii comitetului executiv, pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor.

Cum pot fi angajaţi administratorii

Potrivit art. 64, alin. (4) din legea asociațiilor de proprietari, administratorii își pot desfășura activitatea fie pe bază de contract individual de muncă, fie în baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În scopul administrării și întreținerii, asociația de proprietari poate să încheie, în numele proprietarilor, contracte de administrare, cu titlu oneros, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice.

Cum pot fi aleși cenzorii

În ceea ce privește alegerea cenzorului, acesta poate fi ales dintre membrii asociației de proprietari. Dacă acest lucru nu este posibil, adunarea generală a proprietarilor mandatează comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociației de proprietari, pe bază de contract individual de muncă sau, după caz, contract de prestări de servicii.

Potrivit art. 76 alin (2) din Codul fiscal, remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, precum cenzorii angajați ai acestor asociații, în baza contractului de mandat, este considerată venit asimilat salariilor.

Regulile de impunere pe venituri

Așadar, regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică și remunerației primite de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, precum cenzorii angajați în baza contractului de mandat.

Impozitul lunar se va determina, potrivit Codului fiscal, în cazul remunerației președintelui și a cenzorului unei asociații de proprietari, “prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România”.

Contribuțiile sociale datorate obligatoriu

-contribuția de asigurări sociale (CAS), în cotă de 25% ; precum și
-contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), în cotă de 10%.

Un administrator de bloc poate avea un PFA (persoană fizică autorizată), caz în care își plătește singur dările fiscale, conform legislației, sau poate fi angajat cu contract de muncă, situație în care asociația îi plătește contribuțiile obligatorii și impozitele. Mai multe date despre noile reglementări puteţi citi AICI.

 


Accesează: