Evenimentul Zilei > Actualitate > Ce nu ai voie să faci mâine în sala de examen, la Evaluarea Naţională
Ce nu ai voie să faci mâine în sala de examen, la Evaluarea Naţională

Ce nu ai voie să faci mâine în sala de examen, la Evaluarea Naţională

22 iunie este ziua în care se dă startul la examenele din cadrul Evaluării Naționale. Prima probă este la Limba română. Ca să nu piardă dreptul de a da examenul, elevii trebuie să respecte anumite reguli. Profesorii nu au voie să primească „mese” de la candidaţi. Tot examentul este supravegheat video şi audio şi este înregistrat.

Prima probă din Evaluarea Naţională este cea de la Limba română. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine evaluarea la limba maternă pe 23 iunie. Proba la Matematică va fi susţinută pe 24 iunie, iar rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16.00. În aceeaşi zi, în intervalul 16.00-20.00, se vor depune contestaţiile, care vor fi rezolvate în perioada 27-29 iunie. Rezultatele finale după contestaţii vor fi afişate pe 30 iunie. Admiterea în învăţământul liceal se va face pe baza calculului mediei ponderate între media generală la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII-a (75%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (25%). Elevii vor putea completa fişele de înscriere pentru licee, împreună cu părinţii şi asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, în perioada 3-7 iulie. Fişele vor fi verificate de părinţi în perioada 4-8 iulie. Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a se va face pe 14 iulie.

Comportamentul în sala de examinare

Candidaţii vor intra în sala de examinare cel târziu la ora 8.30, după predarea materialelor ce nu sunt permise a fi introduse  de către candidaţi în sala de examen (orice ar putea să îi inspire- cărţi, dicţionare, telefoane, tablete etc.). Proba începe la ora 9.00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul. Durata probei scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev. Candidatul care nu se află în sala de examen în momentul distribuirii subiectelor pierde dreptul de participare la sesiunea de examen. După începerea predării lucrărilor de către candidaţi spre asistenţi, se va avea în vedere ca până la predarea ultimei lucrări să fie prezenţi în sală cel puţin trei candidaţi. Pentru prevenirea fraudei sau tentativei de fraudă, se va ţine evidenţa asupra distribuirii ciornelor către candidaţi. Ciornele se strâng separat de lucrările candidaţilor. Candidaţii care predau lucrarea cu mai mult de o jumătate de oră înainte de expirarea timpului maxim prevăzut nu au dreptul să păstreze subiectul de examen, predându-l asistenţilor o dată cu lucrarea scrisă şi ciornele. La expirarea timpului maxim ( 2 ore) candidaţii au dreptul să păstreze subiectul de examen. Membrii comisiilor nu au dreptul să facă publice subiectele decât după expirarea timpului maxim de lucru. În cazul eliminării din examen a unui candidat se completează procesul verbal de eliminare şi, pe lucrarea candidatului, preşedintele CEx – singurul cu drept să decidă eliminarea – va trece nota 1 (unu) cu cerneală roşie şi semnează.

Profesorii nu au voie să primească „mese” de la elevi 

Se interzice cu desavârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din  centrele zonale de evaluare.

Mai adăugăm că fiecare sală de examen are instalată aparatură audio-video de înregistrare, dispusă astfel încât să asigure vizibilitatea tuturor candidaților și imaginea să nu poată fi obturată de prezența persoanelor prezente în sala de examen.