Ce documente îți trebuie pentru eliberarea pașaportului simplu electronic

Ce documente îți trebuie pentru eliberarea pașaportului simplu electronic Sursa foto: EVZ

Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie care se eliberează cetățenilor români ce intenționează să călătorească în străinătate și nu se află într-una din situațiile de suspendare a acestui drept.

Toți cetățenii români au dreptul de a călători și emigra în străinătate ori de câte ori doresc, conform legislației în vigoare, în condițiile prevăzute de lege. Pentru a putea călători, însă, aceștia au nevoie de documente de călătorie valabile. Pașapoartele simple electronice pot fi eliberate, la cerere, oricărui cetățean român care îndeplinește condițiile prevăzute în Legea nr. 248/2005, ce reglementează libera circulație a cetățenilor români în spațiul străin.

În cazul în care au suspendat dreptul de călătorie în străinătate, cetăţenilor români li se refuză temporar eliberarea pașaportului, pe perioada suspendării sau, în cazuyl în care le-a fost deja eliberat, le este retras de către autorităţile competente să pună în executare măsura.

Ce documente trebuie depuse pentru pașaportul simplu electronic

Cererea pentru pașaport se depune în țară, la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidență pașapoartelor simple, din localitatea de domiciliu/reședință a cetățeanului. Pentru cei care se află deja în străinătate. Documentul  se poate elibera la oficiile consulare ale României din statele respective. Trebuie spus că, în acest caz, durata de așteptare este mai mare decât în cazul în care cererea se depune în țară.

Ne puteți urmări și pe Google News

Odată cu aceasta, solicitanții trebuie să prezinte o serie de documente, care să le ateste identitatea

Este vorba depsre cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. În cazul în care se depune cartea de identitate provizorie, aceasta trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original.

De asemenea, solicitanților li se mai cere să prezinte chitanța care dovedește că au achitat taxa de pașaport, în original sau documentul de plată editat pe suport hârtie care conține toate informațiile privind efectuarea plății, dacă plata s-a făcut online.

De asemenea, în cazul în care există, aceștia vor trebui să prezinte și pașaportul vechi, în cazul în care acesta există.

La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).

Condiții de eliberare a pașaportului pentru persoanele lipsite de capacitatea de exercițiu

În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele de către reprezentantul legal sau de autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie.

În aceste situații, cererea trebuie însoţită, după caz, şi de hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal.

Eliberarea pașaportului pentru copii

Legea prevede condiții specifice pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul copiilor cu vârstă de până la 14 ani. În cazul cacestora, părinții vor depune următoarele acte:

certificat de naștere în original;

documente de identitate ale părinților sau ale unui singur părinte, tutore, împuternicit;

dovadă achitării taxei pentru emiterea pașaportului;

pașaport anterior, dacă este cazul;

procura specială privind acordului celuilalt părinte, dacă este cazul;

hotărâre judecătorească de încredințare a minorului, dacă este cazul.

Rezervare online pașaport simplu electronic

Cei care doresc, pot depune cerere pentru eliberarea pașaportului electronic simplu online, pe site-ul www.epasapoarte.ro. Aici vor completa un formular care va cuprinde mai multe date obligatorii. Este vorba despre nummele și prenumele celui care solicită programarea, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru corespondență.

De asemenea, trebuie selectat tipul pașaportului solicitat, în cazul de față pașaport simplu electronic, tebuie precizată locația în care se va transmite cererea de eliberare a pașaportului simplu electronic. Apoi va fi selectat butonul „Rezervă”, urmând ca solicitantul să primească un mail prin care să confirme datele și cererea, în decurs de două ore.