Alin Alexandru, purtătorul de cuvânt al Inspecţiei judiciare, a declarat pentru EVZ că abaterea disciplinară incidentă în cazul judecătoarei Camelia Bogdan este prevăzută la art. 99 lit. b) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor.

Acest articol stipulează: „Constituie abateri disciplinare: (…) b) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, precum şi imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror”.

Articolul următor din aceeaşi lege prevede şi sancţiunile care pot fi luate împotriva unui judecător care a comis o abatere disciplinară.

„Art. 100 – Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:

    a) avertismentul;

    b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

    c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanţă sau la un parchet, situate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori în circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă aceasta;

    d) excluderea din magistratură”

CSM – Secţia pentru judecători va avea pe ordinea de zi cazul judecătoarei Cameliei şi va decide dacă aceasta a comis sau nu o abatere disciplinară, iar în caz afirmativ va aplica una dintre sancţiunile de mai sus.

În luna februarie, presa a scris că judecătoarea Camelia Bogdan – cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare în dosarul ICA – s-ar fi aflat în incompatibilitate deoarece, chiar înainte de dezbaterile finale din dosar, ar fi primit o remuneraţie pentru nişte prelegeri organizate de APIA, instituţie aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, parte civilă în dosar.

"Nu am încasat drept remunerație pentru prestația mea ca lector, sub nicio formă, nicio sumă de bani de la vreo parte din dosarul ICA. (…) În prealabil, am solicitat 'expressis verbis' Agenției Naționale de Integritate verificarea vreunei potențiale incompatibilități între calitatea de magistrat și calitatea de lector în cadrul programului "Aplicarea Viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei și a corupției în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene", ANI comunicându-mi că această participare 'nu este de natură să genereze situație de incompatibilitate", s-a apărat, la rândul său, judecătoarea Camelia Bogdan.