Atât cei aflați carantină, cât și cei din izolare au dreptul la un concediu de mediacl  și la o indemnizație aferentă acestuia, dar ceva mai mică decât suma pe care ar fi primit-o dacă s-ar fi dus la serviciu, informează avocatnet.

Indemnizația de concediu medical este în valoare de 75% dintr-o bază salarială ce reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Cine plăteşte indemnizaţia

Banii pentru indemnizația de concediu medical de carantină sunt plătiți, într-o primă fază, de angajator, care, ulterior, decontează sumele plătite ca indemnizații de concediu medical, banii venind din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Decizia privind instituirea carantinei pentru angajați și intrarea acestora în concediu medical nu poate fi luată de către angajator, ci de către autorități, prin direcțiile de sănătate publică.

Cum poţi obţine concediul medical pentru carantină

Concediul medical pentru carantină se obține de la mediul curant (de familie sau specialist), după ce persoana iese din carantină și se eliberează pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică (numai pentru luna în curs sau pentru luna anterioară).

După cum transmite Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, procedura pentru eliberarea concediilor medicale în caz de carantină presupune următoarele etape:

-este stabilită carantina de către direcțiile de sănătate publică;

-pentru persoanele cărora li se interzice continuarea activității din cauza bolii contagioase, direcțiile de sănătate emit certificate în care menționează durata perioadei de carantină;

-aceste certificate pot fi ridicate de aparținătorii persoanelor aflate în carantină;

-cu aceste certificate de la direcțiile de sănătate, medicii de familie sau specialiști vor elibera apoi certificatele de concediu medical în caz de carantină.

În cazul în care salariatul intrat în concediul de carantină lucrează în mai multe locuri, beneficiază de indemnizație de la toți angajatorii, indiferent dacă îndeplinește condiția stagiului de cotizare sau nu.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE